Завдання Кримінального кодексу України (КК України)

(стаття 1 Кримінального кодексу України (КК України))


Кримінальний кодекс України має своїм завданням : 

 • правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань,  
 • забезпечення миру і безпеки людства,  
 • запобігання злочинам. 

Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає: 

 • які суспільно небезпечні діяння є злочинами; 
 • які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

Кримінальний кодекс України — це єдиний нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою України відповідно до її конституційних повноважень, який містить у собі кримінально-правові норми про злочин та покарання. Частина 1 ст. 1 «Завдання Кримінального кодексу України» КК України містить два основних завдання

Перше — це охорона суспільних відносин від суспільне небезпечних посягань . Об’єктом охорони відповідно до ч. 1 ст. 1 «Завдання Кримінального кодексу України» КК України виступають права і свободи людини і громадянина, власність, громадський порядок та громадська безпека, довкілля, конституційний лад України, мир і безпека людства.

Специфіка кримінально-правових норм полягає в тому, що вони є нормами-заборонами: під загрозою покарання в них забороняється певна суспільне небезпечна поведінка. Саме цим поруч із завданням охорони суспільних відносин Кримінальний кодекс вирішує й інше завдання — запобігання злочинам, попередження про правові наслідки їх вчинення.

Для здійснення цих завдань відповідно до ч. 2 ст. 1 «Завдання Кримінального кодексу України» КК України визначає, які суспільне небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили. Відповідно до ст. 11 «Поняття злочину» КК України, «злочином є передбачене КК України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину» та ч. 1 ст. 50 «Поняття покарання та його мета» КК України, «покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого». У Кримінальному кодексі дано вичерпний перелік злочинів і вичерпний перелік покарань, що є забезпеченням принципу законності у вирішенні питань кримінальної відповідальності та покарання: немає злочину — немає покарання без указання на це в кримінальному законі.

Гість, залишиш коментар?
Ім'я:*
E-Mail:


Статистика
0  
Всього матеріалів 4342
0  
Всього коментарів 8
1  
Користувачів 61
Наші партнери
Оновлення new
 • Процесуальні права та обов’язки сторін
 • Процесуальні права - це права, які має суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин і які визначають його правові та фактичні можливості у справі.
 • Сторони у цивільному процесі
 • Сторони у цивільному процесі – ймовірні суб’єкти спірних матеріальних  правовідносин, які беруть участь у справі з метою захисту власних прав,
 • Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність
 • Здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна
 • Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи
 • Малолітньою є фізична особа до досягнення 14 років. Неповнолітньою є фізична особа, що не досягла 18 років. Статус неповнолітньої особи не
 • Неприпустимість зловживання процесуальними правами
 • Зловживання процесуальними правами завдає шкоди як інтересам правосуддя, так і правам осіб, які беруть участь у цивільній справі і вчиняються з
Інформація
Голосування
На якому ти курсі ?