Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Підстава кримінальної відповідальності

Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК України. 

Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки 

  • її вину не буде доведено в законному порядку 
  • її вину не буде встановлено обвинувальним вироком суду. 

Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин більше одного разу. 

Склад злочину — це сукупність юридичних ознак (об’єктивних і суб’єктивних), що визначають вчинене суспільне небезпечне діяння як конкретний злочин, передбачений кримінальним законом. 

Об’єктивними ознаками складу злочину є об’єкт і об’єктивна сторона, суб’єктивними — суб’єкт і суб’єктивна сторона. 

Об’єктом злочину  виступають суспільні відносини, які охороняються законом і яким злочином завдається шкода. Перелік цих відносин дано законодавцем у ч. 1 ст. 1 «Завдання Кримінального кодексу України» КК України: 

  • правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань,  
  • забезпечення миру і безпеки людства,  
  • запобігання злочинам 

Об’єктивна сторона — це сукупність зовнішніх ознак вчиненого злочину: діяння (дія або бездіяльність), суспільне небезпечні наслідки (певна шкода об’єкту), причинний зв’язок, спосіб, засоби, місце, час, обстановка вчинення злочину. Найважливішою ознакою, без якої не може бути жодного складу злочину, є діяння, виражене в свідомій вольовій поведінці особи — дії або бездіяльності. Щодо наслідків, то вони є обов’язковою ознакою тільки матеріальних складів злочинів. Способи, знаряддя, обстановка, час, місце й інші, так звані факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину, виступають обов’язковими лише в тих випадках, коли вони прямо передбачені в статті Особливої частини КК України. В інших випадках вони впливають на ступінь суспільної небезпечності вчиненого і можуть бути враховані як пом’якшуючі чи обтяжуючі обставини. 

Суб’єкт злочину — це особа, яка вчинила злочин і яка характеризується такими юридичними ознаками: фізична, осудна, досягла певного віку

Суб’єктивна сторона — це внутрішня сторона злочину, яка виявляється в певному психічному ставленні особи до об’єкта та об’єктивної сторони вчинюваного злочину; певному прояві її свідомості й волі, виражених у вині, мотивах, меті.

Частина 3 ст. 2 «Підстава кримінальної відповідальності» КК Українипередбачає, що ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин більше одного разу. Це положення відповідає ч. 1 ст. 61 Конституції України, відповідно до якої «ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення». 

Більшість учених також дійшли висновку, що підставою кримінальної відповідальності є наявність у вчиненому особою суспільно небезпечному діянні ознак конкретного складу злочину, передбаченого чинним кримінальним законодавством. 

В межах єдиної підстави кримінальної відповідальності можна виділити її: 

  • фактичну сторону; 
  • юридичну сторону.  

Фактична сторона — це вчинення в реальній дійсності суспільне небезпечного діяння, а юридична — це передбаченість такого діяння в КК України.  

Підставою кримінальної відповідальності є:  

  • встановлення судом повної відповідності фактичної і юридичної сторін вчиненого.  

Відсутність такої відповідності свідчить і про відсутність підстави кримінальної від­повідальності, тобто складу злочину. Тобто склад злочину, так званим, з’єднувальним «містком» між реальним діянням і нормою закону. 

Також можна виділити матеріальну та процесуальну підстави кримінальної відповідальності: 

  • матеріальна — це вчинення злочину; 
  • процесуальна — це обвинувальний вирок суду. 
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+