Пошук по сайту

Призначення й джерела інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів


Призначення й джерела інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів


Важливим сховищем і джерелом надходження фактичних даних (актуальної криміналістично-значущої інформації) та різноманітних довідникових відомостей (потенційної криміналістично значущої інформації) є централізовані обліки, картотеки, колекції, бази даних органів МВС та експертних установ України, а також допоміжні обліки, відомчі сховища і реєстрацій, довідкова документація інших установ, організацій та органів.

Раціональне використання актуальної та потенційної криміналістично значущої інформації, з урахуванням її обсягу й різноманітності, можливе тільки в межах належного функціонування інформаційно-пошукової системи, що забезпечує накопичення, опрацювання, збереження і швидкий пошук такої інформації.

Цю систему прийнято називати криміналістичноюю реєстрацією.

Криміналістична реєстрація - це науково розроблені засади і правила функціонування системи обліків осіб, предметів та інших об'єктів і відомостей щодо них, які мають криміналістичне значення.

Система реєстрації складається з підсистем (складових), тобто з певних видів криміналістичних обліків, які різняться між собою обліковими відомостями, а також способами і формами їх накопичення й систематизації.

Отже, криміналістичний облік - один із складників інформаційно-довідкової системи (криміналістичної реєстрації), що характеризується властивою саме йому обліковою криміналістично значущою інформацією та специфічними способами і формами її накопичення й систематизації.

Від виду криміналістичного обліку треба відрізняти його форму, тобто спосіб накопичення реєстрованої інформації.

За формою обліки можуть бути у вигляді:

карток;

картотек;

колекцій;

альбомів;

магнітних стрічок, дисків;

банків даних;

списків, відеозаписів тощо.

Різноманітні також способи фіксації криміналістично значущої інформації:

описовий (алфавітний, гомеоскопічний, за способом вчинення злочину тощо);

графічний: схеми, креслення, профілограми, хроматограми, спектрограми, рентгенограми тощо;

наглядно-образний (зображувальний) фотографування, дактилоскопування, зліпки, дактилокарти, фотографії, мікро-карти, мікрофільми тощо);

колекційний (колекціонування): матеріали, речовини, вироби і знаряддя, сліди.

Базується криміналістична реєстрація на використанні теорії ідентифікації, судової фотографії, дактилоскопії, словесному портреті та інших наукових даних.

Криміналістичні обліки безпосередньо не передбачені кримінально-процесуальним законодавством.

Але порядок їх ведення у загальних рисах визначено вимогами КПК України, що стосуються правил фіксації, вилучення й зберігання речових доказів, отримання зразків для порівняльного дослідження, залучення спеціаліста, призначення і проведення експертиз.

Правовою основою кримінальної реєстрації виступають і закони України «Про міліцію» та «Про оперативно-розшукову діяльність».

Процедура збору облікових матеріалів детально регламентується незаконними актами - наказами та інструкціями МВС України тощо.

Юридичними підставами реєстрації окремих категорій осіб виступають:

• постанова прокурора, слідчого чи особи, яка провадить дізнання про обрання щодо конкретної особи запобіжного заходу - взяття під варту, або постанова про притягнення як обвинуваченого;

• вирок або ухвала суду;

• постанова про оголошення розшуку обвинуваченого;

• протокол затримання підозрюваного.

За існуючим в Україні порядком можна навести такий перелік об'єктів, що підлягають криміналістичній реєстрації:

- невідомі злочинці, які переховуються від суду і слідства, від відбуття покарання;

обвинувачені, що були заарештовані;

особи, затримані за бродяжництво, жебракування;

- особи, які вчинили злочин, але звільнені у зв'язку з ужиттям заходів громадського виливу або через обставини, що змінилися;

засуджені особи;

хворі, які перебувають у лікувальних установах, будинках престарілих, дитячих будинках і через свій стан не можуть повідомити персонографічні дані;

невпізнані трупи осіб, які загинули внаслідок злочинів, нещасних випадків;

- крадена, втрачена, вилучена і добровільно здана зброя;

- кулі, гільзи, патрони зі слідами зброї, виявлені на місці події, иерозкритого злочину;

викрадені й загублені, а також вилучені у затриманих речі;

номерні речі й вироби, пов'язані зі злочинами;

автотранспортні засоби, належність яких не встановлена;

підроблені документи, виготовлені поліграфічним способом;

підроблені грошові знаки (паперові гроші);

паспорти - викрадені, втрачені, такі, що належать злочинцям, а також бланки викрадених паспортів;

- пригульна худоба, викрадена і така, що розшукується;

факти розкрадання вантажів на залізничному транспорті;

способи вчинення злочинів, які залишилися нерозкритими та ін.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
12  
Користувачів 503
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?