Призначення й джерела інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів


Призначення й джерела інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів


Важливим сховищем і джерелом надходження фактичних даних (актуальної криміналістично-значущої інформації) та різноманітних довідникових відомостей (потенційної криміналістично значущої інформації) є централізовані обліки, картотеки, колекції, бази даних органів МВС та експертних установ України, а також допоміжні обліки, відомчі сховища і реєстрацій, довідкова документація інших установ, організацій та органів.

Раціональне використання актуальної та потенційної криміналістично значущої інформації, з урахуванням її обсягу й різноманітності, можливе тільки в межах належного функціонування інформаційно-пошукової системи, що забезпечує накопичення, опрацювання, збереження і швидкий пошук такої інформації.

Цю систему прийнято називати криміналістичноюю реєстрацією.

Криміналістична реєстрація - це науково розроблені засади і правила функціонування системи обліків осіб, предметів та інших об'єктів і відомостей щодо них, які мають криміналістичне значення.

Система реєстрації складається з підсистем (складових), тобто з певних видів криміналістичних обліків, які різняться між собою обліковими відомостями, а також способами і формами їх накопичення й систематизації.

Отже, криміналістичний облік - один із складників інформаційно-довідкової системи (криміналістичної реєстрації), що характеризується властивою саме йому обліковою криміналістично значущою інформацією та специфічними способами і формами її накопичення й систематизації.

Від виду криміналістичного обліку треба відрізняти його форму, тобто спосіб накопичення реєстрованої інформації.

За формою обліки можуть бути у вигляді:

карток;

картотек;

колекцій;

альбомів;

магнітних стрічок, дисків;

банків даних;

списків, відеозаписів тощо.

Різноманітні також способи фіксації криміналістично значущої інформації:

описовий (алфавітний, гомеоскопічний, за способом вчинення злочину тощо);

графічний: схеми, креслення, профілограми, хроматограми, спектрограми, рентгенограми тощо;

наглядно-образний (зображувальний) фотографування, дактилоскопування, зліпки, дактилокарти, фотографії, мікро-карти, мікрофільми тощо);

колекційний (колекціонування): матеріали, речовини, вироби і знаряддя, сліди.

Базується криміналістична реєстрація на використанні теорії ідентифікації, судової фотографії, дактилоскопії, словесному портреті та інших наукових даних.

Криміналістичні обліки безпосередньо не передбачені кримінально-процесуальним законодавством.

Але порядок їх ведення у загальних рисах визначено вимогами КПК України, що стосуються правил фіксації, вилучення й зберігання речових доказів, отримання зразків для порівняльного дослідження, залучення спеціаліста, призначення і проведення експертиз.

Правовою основою кримінальної реєстрації виступають і закони України «Про міліцію» та «Про оперативно-розшукову діяльність».

Процедура збору облікових матеріалів детально регламентується незаконними актами - наказами та інструкціями МВС України тощо.

Юридичними підставами реєстрації окремих категорій осіб виступають:

• постанова прокурора, слідчого чи особи, яка провадить дізнання про обрання щодо конкретної особи запобіжного заходу - взяття під варту, або постанова про притягнення як обвинуваченого;

• вирок або ухвала суду;

• постанова про оголошення розшуку обвинуваченого;

• протокол затримання підозрюваного.

За існуючим в Україні порядком можна навести такий перелік об'єктів, що підлягають криміналістичній реєстрації:

- невідомі злочинці, які переховуються від суду і слідства, від відбуття покарання;

обвинувачені, що були заарештовані;

особи, затримані за бродяжництво, жебракування;

- особи, які вчинили злочин, але звільнені у зв'язку з ужиттям заходів громадського виливу або через обставини, що змінилися;

засуджені особи;

хворі, які перебувають у лікувальних установах, будинках престарілих, дитячих будинках і через свій стан не можуть повідомити персонографічні дані;

невпізнані трупи осіб, які загинули внаслідок злочинів, нещасних випадків;

- крадена, втрачена, вилучена і добровільно здана зброя;

- кулі, гільзи, патрони зі слідами зброї, виявлені на місці події, иерозкритого злочину;

викрадені й загублені, а також вилучені у затриманих речі;

номерні речі й вироби, пов'язані зі злочинами;

автотранспортні засоби, належність яких не встановлена;

підроблені документи, виготовлені поліграфічним способом;

підроблені грошові знаки (паперові гроші);

паспорти - викрадені, втрачені, такі, що належать злочинцям, а також бланки викрадених паспортів;

- пригульна худоба, викрадена і така, що розшукується;

факти розкрадання вантажів на залізничному транспорті;

способи вчинення злочинів, які залишилися нерозкритими та ін.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
1  
Користувачів 21
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Чи подобається Вам новий дизайн ?