Мобільна версія

Формування та еволюція партійних систем

Зміст

Вступ

Розділ 1. Партійна система як визначальний фактор сучасної демократичної країни 

1.1. Поняття та генезис уявлень про партійну систему та основні чинники, які впливають на формування партійної системи

1.2. Процес розвитку партійних структур в сучасному світі 

Розділ 2. Особливості розмежування окремих видів партійних систем

2.1. Класифікація та типологізація партійних систем

2.2. Особливості головних типів партійних систем

Розділ 3. Партійна система сучасної України: загальна характеристика

3.1. Етапи розвитку партійної системи незалежної України

3.2. Перспективи удосконалення партійної системи України

Висновки

Список використаної літератури

Категорія: Курсові роботи (Безкоштовні)
Детальніше

Зміст

Вступ

Розділ 1. Поняття та види виборчих систем

1.1 Теоретичний аналіз та відмінності між основними виборчими системами

1.2 Законодавче регулювання та особливості здійснення виборів в Україні

Розділ 2. Пропорційна виборча система в Україні – політична технологія чи шлях до демократії

2.1 Проблеми та наслідки застосування пропорційної виборчої моделі в Україні

2.2 Питання ефективності та перспективи розвитку виборчої системи України

Висновки

Список використаної літератури


Категорія: Курсові роботи (Безкоштовні)
Детальніше

Оглавление 

Введение

Глава 1. Обратная связь в коммуникативном процессе

1.1.  Понятие и структура коммуникативного процесса

1.2. Обратная связь: понятие и виды

1.3. Обратная связь в говорении и слушании

1.4. Значение обратной связи в деятельности руководителя

Глава 2. Эмпирический анализ эффективности обратной связи в коммуникативном процессе

2.1 Дебрифинг и развитие обратной связи

2.2  Коммуникативные приёмы установления эффективной обратной связи: рекомендации специалиста-практика

Заключение

Список используемой литературы

Категорія: Курсові роботи (Безкоштовні)
Детальніше