Перспективи розвитку моделювання системної динаміки світових та внутрішніх політичних процесів


Перспективи розвитку моделювання системної динаміки світових та внутрішніх політичних процесів


Дж. Форрестер розробив спеціальний метод для імітаційного моделювання складних систем, названий ним системною ди­намікою.

В основі методу системної динаміки лежить твердження, що поведінка системи часто настільки ж залежить від її структури - множини замкнутих, взаємозв'язаних, нерідко таких, що запізнюються, взаємодій між елементами, які її складають, - наскільки і від самих елементів.

Системна динаміка як метод імітаційного моделювання включає структурування об'єкта; побудову системної діаграми об'єкта, де вказу­ються зв'язки між елементами; визначення змінних для кожного елемен­та і темпів їх зростання; прийняття гіпотез про залежність кожного темпу зростання від змінних і формальний опис цих гіпотез; процес оцінки введе­них параметрів за допомогою наявної статистики. В результаті проведення перерахованих операцій ми отримуємо динамічну модель об'єкта у вигляді нормалізованої системи звичайних диференціальних або різницевих рів­нянь, де в правих частинах можуть бути часові лаги.

Динамічне моделювання включає напрацювання з різних сфер прогностики і моделювання: економетричні моделі національних економік, дослідження операцій, ігрове симулювання, штучний інтелект, моделі гонки озброєнь, імітаційні ігри, системний аналіз та ін.

До переваг динамічного моделювання як методичного засобу слід віднести те, що воно дозволяє будувати прогнози не просто з урахуванням діючих тенденцій і чинників, а брати до уваги неоднозначність вагомості конкретних факторів на різних стадіях політичного процесу.

Динамічні моделі дозволяють політологам і міжнародникам досліджувати нелінійні відносини виходячи з принципів системної теорії і кібернетики. Разом з тим динамічне моделювання спирається на складні математичні процедури і вимагає спеціальної професійної підготовки виконавців проекту. Крім того, динамічне моделювання при всій своїй перспективності таїть небезпеку захоплення «магією цифр», іншими словами, чим більш складною, а отже, і менш верифікуємою, виступатиме та чи інша динамічна модель, тим більша небезпека її перетворення з інструменту пізнання в інструмент політичної інженерії.

Проблеми, пов'язані з динамічним моделюванням, багато в чому типові для всього комплексу питань застосування кількісних підходів до вивчення політичних ситуацій і процесів. Впровадження математики дозволяє істотно підвищити ефективність конкретних досліджень політичної проблематики, забезпечуючи строгість і точність результатів.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4282
0  
Всього коментарів 0
1  
Користувачів 27
Наші партнери
Оновлення new
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
  • Реальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Реальний принцип чинності закону про кримінальну відповідальність засновується на загальновизнаних нормах і принципах міжнародного права, сутність
  • Територіальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Територіальний принцип  випливає із суверенітету держави, влада якої поширюється на всю її територію. Особами, які вчинили злочин на території
  • Особливості регламентації за кримінальним правом України перейняття кримінального провадження
  • Україна може перейняти кримінальне провадження, в якому судовими органами іноземної держави не ухвалено вирок, щодо громадян України та іноземців,
Коментарі
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?