Пошук по сайту

Сутність концепції паритетної демократії


Сутність концепції паритетної демократії


Поняття "паритетна демократія" слід розглядати як оптимальну модель системи стримувань і противаг, що забезпечує реалізацію рівних прав і можливостей для всіх учасників демократичного процесу, створюючи певний баланс інтересів.

Паритетна демократія – це "політико-правова форма організації соціально-статевих відносин у суспільстві, за якої жінки і чоловіки мають рівний правовий та політичний статус і як рівноправні представлені й здійснюють діяльність у гендерно збалансованих органах влади та управлінських структурах".

Концепція паритетної демократії була розроблена Комітетом з рівності між чоловіками та жінками та Департаментом прав людини, які діють в структурі Ради Європи. Їй було приділено особливу увагу на регіональній підготовчій нараді у Відні в 1994 р. ;при обговоренні становища жінок в Європі. Концепція увібрала в себе ідеї, які широко обговорювалися в ті роки жіночими організаціями західноєвропейських країн. Ці організації вимагали від своїх урядів і керівних органів Європейського співтовариства вжити конкретних заходів щодо забезпечення реальної рівності жінок в структурах влади. Головне гасло цього часу - паритет, представленість жінок і чоловіків в структурах влади за формулою "50/50".

Розробники концепції паритетної демократії аргументували свою позицію таким чином: "Людство складається з чоловіків і жінок, які володіють рівною гідністю і рівної цінністю ... Демократія є справжньою лише в тому випадку, якщо люди приймаються такими, якими вони є в дійсності - не абстрактними, безстатевими істотами, а чоловіками і жінками, кожен і кожна з яких можуть бути по-своєму корисні суспільству". Вони доводили, що демократія передбачає "повноцінну участь жінок на основі рівності з чоловіками на всіх рівнях і у всіх областях функціонування суспільства, ... участь кожної статі в органах управління повинно здійснюватися на паритетній основі, при цьому мета - прийти до співвідношення 50% на 50% ".

На переконання прихильників паритетної демократії, в результаті її встановлення виникне реальна основа для сталого розвитку суспільства. Жінки отримають можливість нарівні з чоловіками вносити свій вклад у справи суспільства - в його економіку, політику, культуру. Чоловіки, в свою чергу, будуть більше займатися сімейними справами, вихованням дітей.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
3  
Користувачів 607
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?