Пошук по сайту

Значення релігійних відносин в становленні паритетної демократії


Значення релігійних відносин в становленні паритетної демократії


Суттєвого впливу набуває також чинник паритетної демократії, що визначається багатоконфесійністю українського суспільства. Понад 67 релігійних конфесій, які діють в Україні, роблять взаємини між ними складною і важливою проблемою. Співпраця в рамках Всеукраїнської ради церков не охоплює ці відносини повною мірою. Залишається багато суперечностей, від розв'язання та вирішення яких залежить релігійний спокій і рівновага. Втручання держави у ці відносини з метою підтримки окремих конфесій не регулює ситуацію, а скоріше ускладнює її. Ці відносини повинні поступово еволюціонізувати у бік більшої терпимості, що є невід'ємною складовою трансформації перехідного суспільства до стійкої демократії.

Розв'язання таких гострих проблем потребує як законодавчої підтримки, так і змін свідомості, культури, формування нової традиції функціонування релігійних організацій, як специфічних інститутів громадянського суспільства, відділених від держави, але здатних співпрацювати з нею. Формуються якісно нові відносини на національному ґрунті, де свобода віросповідання не створює загроз втручання в вірування та релігійні переконання інших, а відтворює умови, за яких існують рівні можливості вибору щодо віри для кожного конкретного суб'єкта.

Таким чином, рівність, толерантність, узгодженість інтересів починають перетворюватись у самостійні принципи сучасної демократії, надаючи їй форми паритетної демократії, де збалансовані потреби і діяльність різноманітних суб'єктів. Так врівноваженість запитів і функцій легітимізує політичну систему суспільства, стимулює підтримку демократичних принципів і цінностей.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
3  
Користувачів 607
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?