Значення релігійних відносин в становленні паритетної демократії


Значення релігійних відносин в становленні паритетної демократії


Суттєвого впливу набуває також чинник паритетної демократії, що визначається багатоконфесійністю українського суспільства. Понад 67 релігійних конфесій, які діють в Україні, роблять взаємини між ними складною і важливою проблемою. Співпраця в рамках Всеукраїнської ради церков не охоплює ці відносини повною мірою. Залишається багато суперечностей, від розв'язання та вирішення яких залежить релігійний спокій і рівновага. Втручання держави у ці відносини з метою підтримки окремих конфесій не регулює ситуацію, а скоріше ускладнює її. Ці відносини повинні поступово еволюціонізувати у бік більшої терпимості, що є невід'ємною складовою трансформації перехідного суспільства до стійкої демократії.

Розв'язання таких гострих проблем потребує як законодавчої підтримки, так і змін свідомості, культури, формування нової традиції функціонування релігійних організацій, як специфічних інститутів громадянського суспільства, відділених від держави, але здатних співпрацювати з нею. Формуються якісно нові відносини на національному ґрунті, де свобода віросповідання не створює загроз втручання в вірування та релігійні переконання інших, а відтворює умови, за яких існують рівні можливості вибору щодо віри для кожного конкретного суб'єкта.

Таким чином, рівність, толерантність, узгодженість інтересів починають перетворюватись у самостійні принципи сучасної демократії, надаючи їй форми паритетної демократії, де збалансовані потреби і діяльність різноманітних суб'єктів. Так врівноваженість запитів і функцій легітимізує політичну систему суспільства, стимулює підтримку демократичних принципів і цінностей.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4269
0  
Всього коментарів 1
1  
Користувачів 23
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
  • Структура (система) Кримінального кодексу України (КК України)
  • Кримінальний кодекс України складається з двох взаємопов’язаних частин: Загальної та Особливої, кожна з яких у свою чергу, складається із розділів, а
Наші партнери
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?