Громадська експертиза та громадський контроль


Громадська експертиза та громадський контроль як умови паритету держави та суспільства


З великими зусиллями Кабінетом Міністрів України 5 листопада 2008 р. була прийнята Постанова № 976 "Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”. Прийняття цієї постанови означало початок легалізації і становлення в Україні нової технології зворотного зв’язку влади із громадою, проте й досі її впровадження стикається із труднощами.

Міністерство юстиції України, в складі якого було створено робочу групу з впровадження гендерних підходів на чолі з заступником міністра юстиції (якого призначено координатором з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків) для забезпечення своєчасного та належного виконання щорічних планів проведення гендерно-правової експертизи актів законодавства на відповідні роки. Її основними завданнями є: підготовка пропозицій і складення плану проведення гендерно-правової експертизи актів законодавства на відповідний рік; підготовка пропозицій щодо розроблення нормативно-правових актів у сфері забезпечення гендерної рівності; вивчення досвіду інших країн щодо впровадження гендерних підходів та використання його в роботі міністерства та ін. Крім того, Мін’юст дає роз’яснення з питань, що стосуються реалізації гендерної політики.

Для початку необхідно зауважити, що як на нормативному рівні, так і у спілкуванні вживається три поняття: громадський моніторинг, громадська експертиза, громадський контроль, які на сьогодні вживаються практично як синоніми.

 

 


Соціальна держава як основа соціального діалогу і соціального партнерства


Соціа?льна держава — це соціально орієнтована держава, що визнає людину найвищою соціальною цінністю, надає соціальну допомогу індивідам, які потрапили у важку життєву ситуацію, з метою забезпечення кожному гідного рівня життя, перерозподіляє економічні блага відповідно до принципу соціальної справедливості і своє призначення вбачає в забезпеченні гро­мадського миру і злагоди в суспільстві.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4269
0  
Всього коментарів 1
1  
Користувачів 23
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
  • Структура (система) Кримінального кодексу України (КК України)
  • Кримінальний кодекс України складається з двох взаємопов’язаних частин: Загальної та Особливої, кожна з яких у свою чергу, складається із розділів, а
Наші партнери
Інформація
Голосування
Ви живете...