Пошук по сайту

Громадська експертиза та громадський контроль


Громадська експертиза та громадський контроль як умови паритету держави та суспільства


З великими зусиллями Кабінетом Міністрів України 5 листопада 2008 р. була прийнята Постанова № 976 "Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”. Прийняття цієї постанови означало початок легалізації і становлення в Україні нової технології зворотного зв’язку влади із громадою, проте й досі її впровадження стикається із труднощами.

Міністерство юстиції України, в складі якого було створено робочу групу з впровадження гендерних підходів на чолі з заступником міністра юстиції (якого призначено координатором з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків) для забезпечення своєчасного та належного виконання щорічних планів проведення гендерно-правової експертизи актів законодавства на відповідні роки. Її основними завданнями є: підготовка пропозицій і складення плану проведення гендерно-правової експертизи актів законодавства на відповідний рік; підготовка пропозицій щодо розроблення нормативно-правових актів у сфері забезпечення гендерної рівності; вивчення досвіду інших країн щодо впровадження гендерних підходів та використання його в роботі міністерства та ін. Крім того, Мін’юст дає роз’яснення з питань, що стосуються реалізації гендерної політики.

Для початку необхідно зауважити, що як на нормативному рівні, так і у спілкуванні вживається три поняття: громадський моніторинг, громадська експертиза, громадський контроль, які на сьогодні вживаються практично як синоніми.

 

 


Соціальна держава як основа соціального діалогу і соціального партнерства


Соціа?льна держава — це соціально орієнтована держава, що визнає людину найвищою соціальною цінністю, надає соціальну допомогу індивідам, які потрапили у важку життєву ситуацію, з метою забезпечення кожному гідного рівня життя, перерозподіляє економічні блага відповідно до принципу соціальної справедливості і своє призначення вбачає в забезпеченні гро­мадського миру і злагоди в суспільстві.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
1  
Користувачів 527
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?