Становлення партогенеза – кінець XVII- початок XVIII ст.

Становлення партогенеза – кінець XVII- початок XVIII ст.


Початковий етап партогенеза починається з кінця XVII - початку XVIII ст. Це був період, коли зароджувалися політичні системи ранньобуржуазних держав Західної Європи та Америки. Політичні процеси того часу, що супроводжувалися Громадянської війною в США, буржуазними революціями у Франції та Англії, свідчать про те, що поява партій відображала ранню стадію боротьби між прихильниками різних напрямків формованої нової державності: аристократами і буржуа, католиками і протестантами. Партії виникли як інструмент обмеження абсолютної монархії, включення в політичне життя " третього стану ", утвердження в суспільстві загального виборчого права, розвитку представницької системи. З їх допомогою зміна складу політичної еліти, рекрутування правлячих кіл стало поступово перетворюватися на справу виборчого корпусу.

Визначальну роль у виникненні партій грали класові, соціальні, національні та інші конфлікти. Однак свій вплив надавали і соціокультурні особливості розвитку окремих країн, демографічні процеси і навіть релігійні мотиви.

Партії не відразу стали повноправним політичним інститутом, здатним чинити істотний вплив на владу. Спочатку вони представляли собою об'єднання знаті, різноманітних клуби, літературно-політичні утворення, що були формою спілкування однодумців.

Безпосередній ж вплив на перетворення партій на активних учасників політичного процесу спричинило надання особистості політичних прав, виникнення виборчих систем і парламентів.

У XIX столітті партії в основному зміцнили своє становище в політичній системі, ставши важливим механізмом представництва інтересів суспільства.

Міхельс в книзі "Політичні партії. Соціологічне дослідження олігархічних тенденцій сучасної демократії" (1911) писав, що чим більше розширюється і розвивається офіційний апарат партії, тим більше витісняється з неї демократія, замінна всесиллям виконавчих органів. Причини відриву партійного керівництва від рядових членів партії він бачив у технічній нездатності великої маси людей до управління, а також незмінності керівників, в їх закоріненому негативному ставленні до рядових членів.

Сучасний етап партогенеза свідчить про те, що партії стали не просто органічним, але й одним з основних елементів організації політичного порядку і функціонування публічної влади. У міру розвитку парламентських, конституційних основ буржуазної державності, партії зміцнювали свій політичний і правовий статус. Після Другої світової війни в конституціях різних країн з'явилися відповідні статті, а в 70-х рр. склалося досить розгорнуте законодавство, що регламентує їх діяльність. Заохочуючи плюралізм політичного життя, партії стабілізували систему влади, засновану на стійкому представництві інтересів громадян. Таким чином, в даний час партії представляють собою такий інститут влади, без якого не можуть здійснюватися вибори як основний механізм формування державності, легальне завоювання різними верствами населення провідних політичних позицій.

Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 20
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Ви живете...