Пошук по сайту

Становлення партогенеза – кінець XVII- початок XVIII ст.

Становлення партогенеза – кінець XVII- початок XVIII ст.


Початковий етап партогенеза починається з кінця XVII - початку XVIII ст. Це був період, коли зароджувалися політичні системи ранньобуржуазних держав Західної Європи та Америки. Політичні процеси того часу, що супроводжувалися Громадянської війною в США, буржуазними революціями у Франції та Англії, свідчать про те, що поява партій відображала ранню стадію боротьби між прихильниками різних напрямків формованої нової державності: аристократами і буржуа, католиками і протестантами. Партії виникли як інструмент обмеження абсолютної монархії, включення в політичне життя " третього стану ", утвердження в суспільстві загального виборчого права, розвитку представницької системи. З їх допомогою зміна складу політичної еліти, рекрутування правлячих кіл стало поступово перетворюватися на справу виборчого корпусу.

Визначальну роль у виникненні партій грали класові, соціальні, національні та інші конфлікти. Однак свій вплив надавали і соціокультурні особливості розвитку окремих країн, демографічні процеси і навіть релігійні мотиви.

Партії не відразу стали повноправним політичним інститутом, здатним чинити істотний вплив на владу. Спочатку вони представляли собою об'єднання знаті, різноманітних клуби, літературно-політичні утворення, що були формою спілкування однодумців.

Безпосередній ж вплив на перетворення партій на активних учасників політичного процесу спричинило надання особистості політичних прав, виникнення виборчих систем і парламентів.

У XIX столітті партії в основному зміцнили своє становище в політичній системі, ставши важливим механізмом представництва інтересів суспільства.

Міхельс в книзі "Політичні партії. Соціологічне дослідження олігархічних тенденцій сучасної демократії" (1911) писав, що чим більше розширюється і розвивається офіційний апарат партії, тим більше витісняється з неї демократія, замінна всесиллям виконавчих органів. Причини відриву партійного керівництва від рядових членів партії він бачив у технічній нездатності великої маси людей до управління, а також незмінності керівників, в їх закоріненому негативному ставленні до рядових членів.

Сучасний етап партогенеза свідчить про те, що партії стали не просто органічним, але й одним з основних елементів організації політичного порядку і функціонування публічної влади. У міру розвитку парламентських, конституційних основ буржуазної державності, партії зміцнювали свій політичний і правовий статус. Після Другої світової війни в конституціях різних країн з'явилися відповідні статті, а в 70-х рр. склалося досить розгорнуте законодавство, що регламентує їх діяльність. Заохочуючи плюралізм політичного життя, партії стабілізували систему влади, засновану на стійкому представництві інтересів громадян. Таким чином, в даний час партії представляють собою такий інститут влади, без якого не можуть здійснюватися вибори як основний механізм формування державності, легальне завоювання різними верствами населення провідних політичних позицій.

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
1  
Користувачів 391
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи подобається Вам новий дизайн ?