Типові структури систем управління


Типові структури систем управління


Структура системи – це сукупність елементів системи і зв’язків між ними.

Структуру систем управління класифікують за такими ознаками:

1) За принципами управління й підпорядкованості виокремлюють централізовані, децентралізовані та змішані системи управління.

У змішаних системах управління окремими функціями й етапами їх виконання відбувається централізовано, а іншими – децентралізовано. Серед різноманітних систем управління найпоширенішими є системи з ієрархічною структурою.

2) За сталістю кількості елементів системи і зв'язків між ними вирізняють системи з фіксованою (жорсткою) і змінюваною ( змінною) структурами.

3) За принципами поділу елементів на підсистеми виокремлюють системи, компоненти яких об'єднують за функціональним або об'єктним принципом.

4) За виконуваними функціями й цільовим призначенням вирізняють технічні та організаційні системи.

Серед організаційних систем виокремлюють лінійну, функціональну й лінійно-штабну структури управління.

Лінійне управління передбачає зосередження усіх функцій управління в одному центрі. У цьому разі система ланок виробництва збігається із системою ланок управління. Позитивні сторони лінійного управління – це неможливість отримання підлеглими суперечливих завдань і повна відповідальність керівника за результати роботи.

При функціональному управлінні в межах певних функцій створюються ланки, що управляють нижчими ланками виробництва. Як наслідок утворюється система управління, диференційована за функціями. Функціональне управління дає змогу залучати до керівництва фахівців і більш компетентно вирішувати питання, розвантажувати лінійних керівників і спрощувати їх роботу. Однак функціональне управління порушує принцип єдиноначальності. Поряд з лінійною створюється функціональна ієрархія, що призводить до

Поєднання лінійного та функціонального управління утворює лінійно-штабну систему управління. У цьому разі в керівника єдиноначальника з'являється штаб, який складається із функціональних ланок, що відповідають певним функціям управління й готують рішення для керівника.

5) За кількістю рівнів ієрархії вирізняють однорівневі та багаторівневі системи управління. Останні можуть бути однорідними (функції та характеристики вузлів одного рівня є тотожними) і неоднорідними.

 


Поняття стратегії, її розроблення і забезпечення


Стратегія — це модель узагальнення дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом координування і розподілу ресурсів фірми, тобто розробка стратегії фірми полягає в розробленні планів досягнення цілей, в якому передбачені можливості фірми.

Стратегія - це інструмент менеджерів різних рівнів для досягнення цілей фірми.

Стратегію розробляє та формує вище керівництво, але її реалізація передбачає участь усіх рівнів управління, а інформаційне забезпечення з метою затвердження стратегії створюють працівники, які виробляють продукцію або надають послуги.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4269
0  
Всього коментарів 1
1  
Користувачів 23
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
  • Структура (система) Кримінального кодексу України (КК України)
  • Кримінальний кодекс України складається з двох взаємопов’язаних частин: Загальної та Особливої, кожна з яких у свою чергу, складається із розділів, а
Наші партнери
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?