Модель політичної кампанії


Модель політичної кампанії


Політична кампанія — система заходів, які здійснюються суб'єктом політичної дії протягом певного проміжку часу задля досягнення певної політичної мети або створення передумов для її досягнення.

Кампанії різняться:

а) характером мети — виборчі, рекламні, зовнішньополітичні, протестні, лобістські;

б) періодом проведення політичної кампанії — коротко-, середньо- і довготермінові;

в) цільовою аудиторією, на яку спрямовані дії організатора політичної кампанії — загальнонаціональні, регіональні, локальні, міжнародні.

Суб'єктом політичної кампанії можуть бути: держава, окремі органи державної влади, органи місцевого самоврядування, політичні партії, громадські та громадсько-політичні об'єднання, міжнародні політичні організації. Об'єктом впливу політичної кампанії можуть бути: громадяни окремої країни або населення кількох країн, окремі професійні, вікові та інші соціальні групи, населення окремих регіонів країни, населених пунктів, окремі посадові особи. Предметом ведення політичної кампанії можуть бути: діяльність ініціатора кампанії, рішення органів влади, інших політичних суб'єктів, проекти законів та інших законодавчих і нормативних актів, політичні гасла, ідеї тощо.

Остаточною метою політичної кампанії є встановлення комунікації суб'єкта політичної дії — ініціатора кампанії — з цільовою аудиторією, яка виступає об'єктом впливу в процесі політичної кампанії, консолідація певних соціальних або політичних груп навколо певної політичної сили. Водночас паралельно з цим може ставитися мета ослаблення авторитету політичного конкурента.

Особливістю політичної кампанії є те, що вона розгортається в певному соціально-політичному просторі. Тому ступінь її успіху визначається:

а) відповідністю поставленої мети актуальним потребам, настроям цільової аудиторії;

б) адекватністю вибраних засобів як особливостям об'єкта впливу, так і меті кампанії;

в) наявністю ресурсів, які ініціатор може задіяти для проведення політичної кампанії.

Для проведення політичної кампанії можуть застосовуватися такі методи: агітація, переговори, мітинги, роз'яснення, реклама тощо.


Статистика
1  
Всього матеріалів 4284
0  
Всього коментарів 0
1  
Користувачів 26
Наші партнери
Оновлення new
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
  • Реальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Реальний принцип чинності закону про кримінальну відповідальність засновується на загальновизнаних нормах і принципах міжнародного права, сутність
Коментарі
Інформація
Голосування
На якому ти курсі ?