Пошук по сайту

Основні напрями формування політичної ідентичності


Основні напрями формування політичної ідентичності


Політична ідентичність формується по відношенню до різних політичних позицій, партій, політичних лідерів і т.д.

Формування ситуаційної політичної ідентичності відбувається під впливом чинників зовнішнього впливу, часто пов'язаних з маніпулюванням людьми. Її формування часто пов'язано з необхідністю вибору тієї чи іншої політичної позиції, лідера в конкретній ситуації. Ситуаційна політична ідентичність є основою для подальшого формування базисної політичної ідентичності.

Одним з напрямків формування політичної ідентичності є вибудовування політиками моделі політичних і суспільних взаємин, засвоєння якої відбувається шляхом засвоєнням суспільством певних політичних ролей.

Іншим напрямком є висновок особистості з кризового стану. Політична ідентичність сприяє визначенню норм, цінностей і дозволяє індивіду зорієнтуватися в суспільстві і в політичному середовищі.

Виділяють чотири основних етапи формування політичної ідентичності:

 1. поява інтересу до певних політичних позицій, лідерів, партій;
 2. формування ситуаційної політичної ідентичності;
 3. прийняття певної політичної позиції, побудова базисної політичної ідентичності;
 4. поява особистісної політичної ідентичності, яка виникає при досить глибокому усвідомленні сформованої політичної позиції та її повному прийнятті.

При формуванні політичної ідентичності можуть виникати різні перешкоди, які приведуть до ускладнення ідентифікації або перервуть її зовсім. Так, індивід може поміняти свої погляди або відмовитися від прийнятої ідентичності, що змінить спрямованість ідентифікації.

Політична ідентичність індивіда може бути сформована за допомогою нав'язування йому тих чи інших політичних ідеалів.

Так, основними напрямами формування політичної ідентичності є:

 1. становлення базисної політичної ідентичності на основі ситуаційної;
 2. функціонування сформованої базисної політичної ідентичності;
 3. розвиток політичної ідентичності індивіда.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1064
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація