Пошук по сайту

Поняття політичної ідентичності, її види


Поняття політичної ідентичності, її види


Політична ідентичність –

1) ототожнення себе із певною політичною позицією;

2) належність (фактична або уявна) до певної політичної позиції.

Поширеною є інтерпретація політичної ідентичності як належності до держави як політичної спільноти, що передбачає існування певних (часто контроверсійних та конкуруючих) уявлень про державу та про належність до неї.

Політична ідентичність є одним з видів соціальної ідентичності, вона проявляється у прийнятті будь-якої політичної позиції. Політична ідентичність важлива для процесу включення людей у політичний процес.

Ототожнення з тією чи іншою політичною позицією залежить від багатьох факторів, таких як соціальна позиціяоцінка політичної ситуації в ціломусформовані політичні симпатії та антипатії та ін. Політична ідентичність трактується так само, як визначення приналежності до тієї чи іншої групи, яка характеризується спільністю політичних поглядів та інтересів.

Виділяють такі типи політичної ідентичності:

Ситуаційна політична ідентичність. Вона схильна до зовнішнього впливу й може змінюватися під впливом зовнішніх факторів.

Базисна політична ідентичність. Вона формується на основі наявного у людини політичного досвіду і висловлює значимість для індивіда певних політичних позицій, його ставлення до них.

Негативна політична ідентичність виражається в відкиданні політичної ідеології, конкретної партії, політика і т.п. Вона може бути як агресивною, так і досить стриманою. Така ідентичність властива найманим працівникам, приватним бізнесменам, для яких характерне критичне ставлення до владних політичних структур.

На противагу негативної політичної ідентичності виступає демократична, властива освіченим людям з чіткими соціальними позиціями і переконаннями.

У політичній ідентичності важливу роль відіграє такий її вид, як ідентифікація з політичним лідером. Вона може грунтуватися на сприйнятті політичного лідера як особистості, на поділі з ним поглядів, позицій, на вірі в його компетентність, на негативному ставленні до його конкурентів і т.д.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4383
0  
Всього коментарів 21
4  
Користувачів 615
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?