Поняття політичної ідентичності, її види


Поняття політичної ідентичності, її види


Політична ідентичність –

1) ототожнення себе із певною політичною позицією;

2) належність (фактична або уявна) до певної політичної позиції.

Поширеною є інтерпретація політичної ідентичності як належності до держави як політичної спільноти, що передбачає існування певних (часто контроверсійних та конкуруючих) уявлень про державу та про належність до неї.

Політична ідентичність є одним з видів соціальної ідентичності, вона проявляється у прийнятті будь-якої політичної позиції. Політична ідентичність важлива для процесу включення людей у політичний процес.

Ототожнення з тією чи іншою політичною позицією залежить від багатьох факторів, таких як соціальна позиціяоцінка політичної ситуації в ціломусформовані політичні симпатії та антипатії та ін. Політична ідентичність трактується так само, як визначення приналежності до тієї чи іншої групи, яка характеризується спільністю політичних поглядів та інтересів.

Виділяють такі типи політичної ідентичності:

Ситуаційна політична ідентичність. Вона схильна до зовнішнього впливу й може змінюватися під впливом зовнішніх факторів.

Базисна політична ідентичність. Вона формується на основі наявного у людини політичного досвіду і висловлює значимість для індивіда певних політичних позицій, його ставлення до них.

Негативна політична ідентичність виражається в відкиданні політичної ідеології, конкретної партії, політика і т.п. Вона може бути як агресивною, так і досить стриманою. Така ідентичність властива найманим працівникам, приватним бізнесменам, для яких характерне критичне ставлення до владних політичних структур.

На противагу негативної політичної ідентичності виступає демократична, властива освіченим людям з чіткими соціальними позиціями і переконаннями.

У політичній ідентичності важливу роль відіграє такий її вид, як ідентифікація з політичним лідером. Вона може грунтуватися на сприйнятті політичного лідера як особистості, на поділі з ним поглядів, позицій, на вірі в його компетентність, на негативному ставленні до його конкурентів і т.д.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4282
0  
Всього коментарів 0
1  
Користувачів 27
Наші партнери
Оновлення new
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
  • Реальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Реальний принцип чинності закону про кримінальну відповідальність засновується на загальновизнаних нормах і принципах міжнародного права, сутність
  • Територіальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Територіальний принцип  випливає із суверенітету держави, влада якої поширюється на всю її територію. Особами, які вчинили злочин на території
  • Особливості регламентації за кримінальним правом України перейняття кримінального провадження
  • Україна може перейняти кримінальне провадження, в якому судовими органами іноземної держави не ухвалено вирок, щодо громадян України та іноземців,
Коментарі
Інформація
Голосування
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?