Пошук по сайту

Стратегія, тактика і ресурси політичної кампанії


Стратегія, тактика і ресурси політичної кампанії


Політична кампанія являє собою ряд заходів, спрямованих на підготовку і здійснення дій, що мають суспільно-політичну значимість. Під такими діями найчастіше маються на увазі проведення виборчої кампанії, участь політичних сил у передвиборчій конкурентній боротьбі.

Стратегія політичної кампанії являє собою ряд розроблених заходів, націлених на успішність політичної кампанії, необхідність проведення яких була визначена в ході досліджень, побудови припущень про політичні дії суперників, виявлення факторів політичного впливу. Стратегія політичної кампанії спрямована на організацію політичної кампанії таким чином, щоб її результат означав реалізацію цілей і завдань, досягнення результатів політичної кампанії.

У ході розробки стратегії політичної кампанії, що проводиться з метою отримання політичної перемоги, досягнення певних політичних позицій, вирішуються такі завдання, як:

 • виявлення груп виборців, які повинні проголосувати за тих чи інших учасників політичних виборів;
 • визначення цільових груп політичної кампанії;
 • визначення основних цілей і завдань, на досягнення яких спрямована виборча кампанія;
 • пошук найбільш раціональних шляхів використання ресурсів політичної кампанії, які є обмеженими.

Тактика політичної кампанії являє собою сукупність методів і прийомів, застосовуваних для управління політичною кампанією. Тактика визначається багато в чому поточними, змінюваними умовами проведення політичної кампанії, появою нових факторів впливу. Складність розробки тактики політичної кампанії полягає в необхідності вироблення рішень безпосередньо при виникненні будь-якої нової політичної ситуації. Однак тактика проведення політичної кампанії може опрацьовуватися і заздалегідь, хоча передбачити появу нових факторів впливу неможливо.

Тактичні методи та прийоми можуть бути різними і вибираються, розробляються залежно від проблем, які потребують вирішення, поставлених цілей, факторів, які порушили запланований хід проведення політичної кампанії.

Тактика політичної кампанії пов'язана з управлінням ресурсами, якими володіють політичні сили, діями самих учасників політичної кампанії, із застосуванням різних методів впливу на політичних суперників, на об'єкт політичної кампанії.

Ресурси політичної кампанії досить різноманітні і численні, але від того, наскільки грамотно вони використовуються в ході проведення політичної кампанії, залежить її успішність. В якості ресурсів політичної кампанії виступають всі можливості політичних сил, які проводять політичну кампанію, їх програма дій, авторитет і т.п.

В якості основних ресурсів виборчої кампанії виділяють:

 • авторитет, популярність політика, що проводить політичну кампанію;
 • фінансові кошти, можливість раціонально ними розпорядитися;
 • підтримка політичних сил, які проводять політичну кампанію, діючими політичними лідерами.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
6  
Користувачів 339
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?