Пошук по сайту

Виборче право в Україні


Виборче право в Україні


В Україні вибори на демократичних засадах почали проводитися одночасно з проголошенням незалежності нашої держави. Одночасно з проведенням всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 p., який надав найвищої юридичної сили Акту проголошення незалежності України, були проведені вибори Президента України. З того часу, відповідно до чинного законодавства України, в нашій державі періодично проводяться вибори представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Сукупність усіх норм законодавства, які регламентують порядок формування представницьких органів держави, складає виборче право. Основними його джерелами є Конституція України, закони України "Про вибори народних депутатів України" від 25 березня 2004 р., "Про вибори Президента Україна" від 5 березня 1999 p., "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 6 квітня 2004 р., "Про Центральну виборчу комісію" від 30 червня 2004 р. та ін.

У даних нормативно-правових актах сформульовано основні принципи виборчого права, тобто умови його визнання і здійснення, які разом забезпечують реальний характер волевиявлення народу, легітимність виборних органів публічної влади. Зокрема можна виділити такі принципи: загального, рівного і прямого виборчого права за таємного голосування; вільного й рівноправного висування кандидатів у депутати; гласності й відкритості; рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування; свободи агітації. 

Принцип загальності означає, що будь-який громадянин України, якому виповнилось 18 років має право голосу.

Принцип рівного виборчого права вказує на те, що громадянин України на тих чи інших виборах має лише один голос, який є рівнозначним голосу будь-якого іншого виборця, котрий бере участь у голосуванні. Виборець голосує на виборах лише один раз і на тій виборчій дільниці, де внесений у список виборців. Не може бути привілеїв чи обмежень у голосуванні на виборах за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, мови.

Таємність голосування на виборах означає, виключення будь-якого зовнішнього спостереження й контролю за волевиявленням виборця. Голосування відбувається безпосередньо у спеціально обладнаній кабіні чи кімнаті, в якій під час заповнення бюлетеня повинен знаходитись лише сам виборець.

Принцип вільного й рівноправного висунення кандидатів означає, що всі громадяни України мають право висувати кандидатів, як безпосередньо, так і через політичні партії чи трудові колективи.

Гласність і відкритість означає, що підготування і проведення виборів завжди здійснюються відкрито і гласно.

Рівність можливостей для всіх кандидатів полягає у тому, що всі кандидати після реєстрації мають право брати участь у виборчій кампанії на рівних засадах, вони мають рівні можливості щодо матеріально-технічного і фінансового забезпечення їх участі у виборчій кампанії з боку держави.

Принцип свободи агітації означає, що громадяни України, їхні об’єднання чи трудові колективи мають право вільно та безперешкодно обговорювати програми кандидатів, партій, блоків. Також дозволяється вести агітацію як за, так і проти кандидата в усіх засобах масової інформації.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 385
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?