Виборче право в Україні


Виборче право в Україні


В Україні вибори на демократичних засадах почали проводитися одночасно з проголошенням незалежності нашої держави. Одночасно з проведенням всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 p., який надав найвищої юридичної сили Акту проголошення незалежності України, були проведені вибори Президента України. З того часу, відповідно до чинного законодавства України, в нашій державі періодично проводяться вибори представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Сукупність усіх норм законодавства, які регламентують порядок формування представницьких органів держави, складає виборче право. Основними його джерелами є Конституція України, закони України "Про вибори народних депутатів України" від 25 березня 2004 р., "Про вибори Президента Україна" від 5 березня 1999 p., "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 6 квітня 2004 р., "Про Центральну виборчу комісію" від 30 червня 2004 р. та ін.

У даних нормативно-правових актах сформульовано основні принципи виборчого права, тобто умови його визнання і здійснення, які разом забезпечують реальний характер волевиявлення народу, легітимність виборних органів публічної влади. Зокрема можна виділити такі принципи: загального, рівного і прямого виборчого права за таємного голосування; вільного й рівноправного висування кандидатів у депутати; гласності й відкритості; рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування; свободи агітації. 

Принцип загальності означає, що будь-який громадянин України, якому виповнилось 18 років має право голосу.

Принцип рівного виборчого права вказує на те, що громадянин України на тих чи інших виборах має лише один голос, який є рівнозначним голосу будь-якого іншого виборця, котрий бере участь у голосуванні. Виборець голосує на виборах лише один раз і на тій виборчій дільниці, де внесений у список виборців. Не може бути привілеїв чи обмежень у голосуванні на виборах за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, мови.

Таємність голосування на виборах означає, виключення будь-якого зовнішнього спостереження й контролю за волевиявленням виборця. Голосування відбувається безпосередньо у спеціально обладнаній кабіні чи кімнаті, в якій під час заповнення бюлетеня повинен знаходитись лише сам виборець.

Принцип вільного й рівноправного висунення кандидатів означає, що всі громадяни України мають право висувати кандидатів, як безпосередньо, так і через політичні партії чи трудові колективи.

Гласність і відкритість означає, що підготування і проведення виборів завжди здійснюються відкрито і гласно.

Рівність можливостей для всіх кандидатів полягає у тому, що всі кандидати після реєстрації мають право брати участь у виборчій кампанії на рівних засадах, вони мають рівні можливості щодо матеріально-технічного і фінансового забезпечення їх участі у виборчій кампанії з боку держави.

Принцип свободи агітації означає, що громадяни України, їхні об’єднання чи трудові колективи мають право вільно та безперешкодно обговорювати програми кандидатів, партій, блоків. Також дозволяється вести агітацію як за, так і проти кандидата в усіх засобах масової інформації.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4271
0  
Всього коментарів 1
0  
Користувачів 24
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України
  • Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
Наші партнери
Інформація
Голосування
Чи подобається Вам новий дизайн ?