Пошук по сайту

Інформаційне забезпечення виборчої кампанії


Інформаційне забезпечення виборчої кампанії


Виборча кампанія, це завжди проблема вибору і в першу чергу проблема вибору стратегії і тактики її проведення. Достовірна і оперативна інформація багато в чому визначає цей вибір.

На кожному етапі виборчої кампанії інформаційно-аналітичне забезпечення виконує своє коло завдань. На попередньому етапі це - максимально повна і точна оцінка ситуації у виборчому окрузі (країні, регіоні), з тим щоб на її основі прийняти рішення про участь у виборчій кампанії, визначити цілі і виробити стратегію ведення виборчої боротьби. На етапі бачення виборчої кампанії - відбувається відстеження, реалізація стратегії, ефективність тих чи інших акцій, внесення необхідних коректив у стратегічні установки.

Після завершення виборів дається оцінка позитивних і негативних сторін у ході кампанії, виявляються причини їх виникнення та джерела; витягуються уроки, осмислюються результати і робляться висновки на майбутнє.

 


Поняття та основні види маніпуляцій


Термін "маніпуляція", чи "маніпулювання" походить від латинського слова «manipulare». Його первинний зміст має вельми позитивне значення "управляти", "управляти зі знанням справи", "надавати допомогу" тощо.

Маніпуляція - це вид психологічного впливу, яке веде до прихованого порушення в іншої людини намірів, які не збігаються з її існуючими бажаннями.

В сучасній літературі частіше вживається термін маніпулювання, що визначається як майстерність управляти поведінкою за допомогою цілеспрямованого впливу на суспільну психологію, свідомість та інстинкти людини.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
2  
Користувачів 601
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?