Пошук по сайту

Моделі та види політичного консультування


Моделі та види політичного консультування


Існує кілька моделей політичного консультування:

1. Разове консультування відбувається по невеликих проблемах, які не можуть надати значного впливу на роботу політичної організації, лідера чи іншого політичного об'єкта.

2. Довгострокове консультування відбувається на підставі договору, який укладають на 2-3 роки. У цьому випадку розробляється довгострокова програма з проблеми, протягом усього періоду втілення програми відбувається консультування клієнта.

3. Групове консультування здійснюється одночасно з декількома працівниками організації, які звертаються за консультативною допомогою.

4. Індивідуальне консультування має на меті навчання одного клієнта прийомам і методам політичної діяльності.

За ступенем трудомісткості розрізняють:

1. Довідкові консультації, які полягають в інформуванні політичних діячів з приводу питань, що їх цікавлять;

2. Дослідницьку роботу, що припускає вироблення стратегій, варіантів управлінських рішень, шляхів для досягнення цілей;

Послуги політичного консультування підрозділяються на зовнішні і внутрішні.

Зовнішні пов'язані з прогнозуванням політичної ситуації, з її оцінкою, визначенням тенденцій і т.д.

Внутрішні полягають у наданні допомоги з вироблення управлінських рішень, щодо підвищення авторитету політика, з розробки стратегій політичної діяльності і т.п.

Так, консультування щодо зовнішніх, факторів направлено на оцінку перспектив, на аналіз даної політичної ситуації та ролі певних політичних сил. Консультування щодо внутрішніх факторів направлено на вироблення рекомендацій щодо їх зміни.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
2  
Користувачів 606
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Якою мовою Ви розмовляєте ?