Мобільна версія
Категорія: Політичний менеджмент (Шпаргалки)


Роль політичних партій у політичному процесі


У демократичних суспільствах найбільш помітний вплив на розгортання політичного процесу і формування владних відносин роблять політичні партії. Вони є одними з найважливіших інститутів політичної системи. Специфіка цього феномена полягає в тому, що це - єдиний в суспільстві цивільний інститут, функції якого тільки політичні.

Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Ознаки:

  • наявність певної ідеології або особливого бачення світу;
  • націленість на завоювання та утримання влади або вплив на неї;
  • наявність відповідної організаційної структури;
  • підтримка її політики тими верствами суспільства, інтереси яких партія захищає.

Відсутність будь-якої з зазначених ознак в певній організації перетворює її на іншу за своєю природою - тобто непартійну - інституцію.

Основні функції політичних партій:

  • боротьба за владу, за використання її або за контроль над нею;
  • виявлення, формування та обгрунтування інтересів відповідних верств і груп, визначення цілей і завдань, принципів і засобів їх досягнення;
  • формування громадської думки, вплив на неї з метою залучити на свій бік якомога більше число прихильників;
  • формування та відбір кадрів для партії, державних структур і різних громадських організацій;
  • розробка і здійснення політичного курсу;
  • політична соціалізація - передача традицій від одного покоління іншому, політичне виховання суспільства в цілому або певної його частини.


Категорія: Політичний менеджмент (Шпаргалки)
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter