Пошук по сайту

Роль політичних партій у політичному процесі


Роль політичних партій у політичному процесі


У демократичних суспільствах найбільш помітний вплив на розгортання політичного процесу і формування владних відносин роблять політичні партії. Вони є одними з найважливіших інститутів політичної системи. Специфіка цього феномена полягає в тому, що це - єдиний в суспільстві цивільний інститут, функції якого тільки політичні.

Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Ознаки:

 • наявність певної ідеології або особливого бачення світу;
 • націленість на завоювання та утримання влади або вплив на неї;
 • наявність відповідної організаційної структури;
 • підтримка її політики тими верствами суспільства, інтереси яких партія захищає.

Відсутність будь-якої з зазначених ознак в певній організації перетворює її на іншу за своєю природою - тобто непартійну - інституцію.

Основні функції політичних партій:

 • боротьба за владу, за використання її або за контроль над нею;
 • виявлення, формування та обгрунтування інтересів відповідних верств і груп, визначення цілей і завдань, принципів і засобів їх досягнення;
 • формування громадської думки, вплив на неї з метою залучити на свій бік якомога більше число прихильників;
 • формування та відбір кадрів для партії, державних структур і різних громадських організацій;
 • розробка і здійснення політичного курсу;
 • політична соціалізація - передача традицій від одного покоління іншому, політичне виховання суспільства в цілому або певної його частини.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
4  
Користувачів 597
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Ви живете...