Мобільна версія

1. Політичні відносини та політична поведінка

2. Політичний процес та політична діяльність

3. Політичні рішення

Категорія: Теорія політичних систем (Семінари)
Детальніше

Політичні та правові норми

Конституція – Основний закон держави та її різновиди. Конституціоналізм та конституційні альтернативи. Конституційна реформа в Україні

Правова держава та правове поле

Права особи та громадянина в демократичній державі

Категорія: Теорія політичних систем (Семінари)
Детальніше

Моделі взаємодії і захисту групових інтересів. Лобізм. Клієнтелізм. Корпоративізм

Теорії громадських [громадсько-політичних] об'єднань

Теорії політичних партій та партійних систем

Сутність, ознаки та функції політичних партій

Зародження та основні етапи розвитку політичних партій

Законодавче регулювання діяльності політичних партій та об'єднань громадян

Типологія політичних партій. Політичний (партійний) спектр, його конфігурація та еволюція

Категорія: Теорія політичних систем (Семінари)
Детальніше

Основні поняття:  держава, ознаки (формотворчі чинники) держави, державний суверенітет, прерогативи держави, парадигми держави, функції держави, форма держави, структура держави, форма державного правління, монархія, абсолютна монархія, обмежена (конституційна, парламентська) монархія, дуалістична монархія, теократія, республіка, парламентська республіка, президентська республіка, змішані республіки, державно-територіальний устрій, форма державного устрою, унітарна держава, федеративна держава, конфедерація, імперія, колонія, метрополія, співдружність, громадянство, апатриди (аполіди), біпатриди (біполіди), громадянське суспільство, структура громадянського суспільства, атрибути громадянського суспільства, функції громадянського суспільства, типологія держав, соціальна держава, держава загального добробуту, ліберальна держава, національна держава, сильна держава, середньодержавність.   

Категорія: Теорія політичних систем (Семінари)
Детальніше

Теорія групової політики (А. Бентлі, Д.Трумен)

Категорія: Теорія політичних систем (Семінари)
Детальніше

Зміст поняття громадянське суспільство. Субстратна та організаційна основа громадянського суспільства

Теорії громадянського суспільства

Соціальна структура і соціальні групи. Різновиди соціальних груп

Сутність і різновиди груп інтересів у політиці

Категорія: Теорія політичних систем (Семінари)
Детальніше

1. Суть, ознаки та функції держави

2. Концепції походження держави

3. Форми держави. Державний устрій та врядування

Категорія: Теорія політичних систем (Семінари)
Детальніше

5. Структура політичної влади

6. Легітимність влади. Ознаки легітимності політичної влади

7. Типи легітимності політичної влади за М. Вебером, Д.Істоном, Ж. Л. Шабо


Категорія: Теорія політичних систем (Семінари)
Детальніше

1. Сутність і види влади. Політична влада та її характеристики і принципи організації

2. Основні теорії сутності влади: реляційні, системні (атрибутивні), біхевіористські

3. Співвідношення влади, авторитету, панування

4. Форми, джерела та ресурси влади

Категорія: Теорія політичних систем (Семінари)
Детальніше

Основні типології політичних систем (за типом режиму, за характером взаємодії з середовищем, за формаційним підходом)

Характерні риси традиційних та модернізованих політичних систем

Типології політичних систем за типами політичної культури та переважаючих суспільних цінностей

Характерні риси лінійних типологій політичних систем суспільства


Категорія: Теорія політичних систем (Семінари)
Детальніше