Пошук по сайту

Процедурні та технічні компоненти політичних технологій


Процедурні та технічні компоненти політичних технологій


Основною цінністю для технологій є не саме знання про те, як можна щось зробити, вчинити, а конкретне вміння, навички звершення дій і досягнення цілей.

Зміст таких конкретних навичок і вмінь, які виражаються у застосуванні певних прийомів, процедур, технік і методик дій, безпосередньо задається конкретними цілями або, в кінцевому рахунку, особливостями тієї чи іншої предметної сфери політики. Наприклад, у сфері прийняття рішень це можуть бути прийоми узгодження і порівняння інтересів сторін при виробленні тих чи інших цілей державної політики; в рамках вирішення міжнародних конфліктів - способи пошуку компромісів між конфліктуючими сторонами або впливу на них з боку примирних (арбітражних) структур; в інформаційній сфері політичної влади - прийоми дезінформування громадськості або, навпаки, боротьби проти наклепницьких вигадок суперників і т.д.

Використання тих чи інших прийомів і процедур безпосередньо залежить і від стану діючих суб'єктів, і від конкретних умов, в яких вирішується задача. Так, не знайомий з сучасними методами організації і ведення виборчих кампаній технолог не може застосувати прийоми і техніки, здатні забезпечити перемогу на виборах його замовнику.

Конкретні прийоми і способи діяльності безпосередньо залежать і від наявності тих чи інших кадрових структур, технічного оснащення діючих осіб, наявності тих чи інших ресурсів, що впливають на зміст політичних технологій. Наприклад, застосування технологій інформаційного забезпечення державної політики неможливо без технічних структур, покликаних захищати державну таємницю; обмежений у матеріальних засобах виборчий штаб того чи іншого кандидата, як правило, змушений відмовлятися, наприклад, від організації його виступів на телебаченні або застосування інших ефективних, але дорогих технологій суперництва, які необхідні для досягнення перемоги на виборах; використання управлінських технологій в умовах криз неможливо без структур, які дублюють прийняття рішень, без додаткових ресурсів, кадрового резерву тощо Таким чином, наявність даних компонентів політичних технологій накладає найістотніші обмеження на способи вирішення завдань, застосування тих чи інших прийомів діяльності або, навпаки, може істотно збільшити ефективність останніх.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
1  
Користувачів 533
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Ваш регіон ?