Пошук по сайту

Структура та основні форми політичних конфліктів


Структура та основні форми політичних конфліктів


Політичний конфлікт - це зіткнення, протиборство різних соціально-політичних сил, суб'єктів політики в їх прагненні реалізувати свої інтереси, пов'язані з боротьбою за здобуття або утримання влади.

Структура:

 • об’єкт політичного конфлікту – певна сфера реального життя, коло суспільних, організаційних і міжособистісних відносин в яких між людьми виникають протиріччя
 • предмет – конкретне спірне питання яке необхідно вирішити, підчас взаємодії людей або груп пов’язаних між собою відносинами залежності
 • опоненти – безпосередні учасники політичного конфлікту
 • конфліктні відносини і дії
 • способи конфлікту

Латентна форма - приховане (латентне) протікання конфлікту, при якому протиріччя між тими чи іншими суб'єктами не виражаються в їх активних політичних діях, формах відкритого протистояння, які завдають чи спрямоваі на завдання шкоди супернику. Конфлікт у даному стані протікає в основному за рахунок зміни внутрішніх станів суб'єктів. При цьому латентний стан протистояння сторін показує, що конфлікт є певною фазою в розгортанні суперечностей між ними і тому не кожне розбіжність інтересів чи розбіжність поглядів суб'єктів на ту чи іншу політичну проблему може закінчуватися конфліктом.

Відкрита форма - втілена в конкретних діях сторін, тобто різноманітних акціях, спрямованих в кінцевому рахунку на переважання над суперником. Залежно від впливу тих чи інших зовнішніх і внутрішніх умов явне протиборство сторін може змінювати свій зміст та інтенсивність. Так, суперечка двох суперників може зачепити інтереси інших політичних суб'єктів. У міру розгортання конфлікту в його врегулювання можуть бути залучені і різноманітні посередники (арбітри), які можуть не тільки збільшити число учасників спору, а й ускладнити зміст конкурентних зв'язків і відносин.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
4  
Користувачів 519
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?