Пошук по сайту

Основні стратегії управління конфліктами


Основні стратегії управління конфліктами


Виділяють наступні п'ять типових стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях:

1. Пристосування (зміна своєї позиції, перебудова поведінки, згладжування протиріч на шкоду своїм інтересам).

2. Компроміс (урегулювання розбіжностей шляхом взаємних поступок).

3. Співпраця (спільне вироблення рішення, що задовольняє інтереси всіх сторін).

4. Ігнорування конфлікту (прагнення вийти з конфліктної ситуації, не вирішуючи її).

5. Суперництво, конкуренція (відкрита боротьба за свої інтереси, завзяте відстоювання своєї позиції).

Основні стратегії управління конфліктами:

Ініціація конфлікту: перманентне загострення наявних у суспільстві протиріч, посилення ескалації конфліктів і консервація гостроконкурентному відносин з метою породження ситуації, яку можна було б використовувати більш ефективно, що це міг би зробити противник (наприклад, правлячий режим може висувати неприйнятні умови для співпраці з опозицією, сподіваючись на виснаження її сил);

Рутинізація конфлікту: свідоме підтримання виниклої напруженості у відносинах сторін, з метою використання її у власних інтересах;

Попередження конфлікту, націлене на недопущення переходу суперечностей у відкриту фазу протиборства і наростання політичної напруженості;

Врегулювання конфлікту, орієнтоване на (повне або часткове) зняття гостроти протиборства сторін, а також на те, щоб уникнути його найбільш негативних наслідків (для себе, держави, суспільства в цілому);

Вирішення конфлікту, що передбачає або усунення причин конфлікту, вичерпання самого предмету спору, або таке зміною ситуації та обставин, яка породила б безконфліктні стосунки сторін, виключила небезпеку рецидиву розбіжностей, зняло ймовірність нового загострення вже врегульованих відносин;

Витіснення конфлікту: перенесення відповідальності за різні способи завершення конфлікту на інший рівень політичної системи (наприклад з федерального на регіональний або навпаки).


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
3  
Користувачів 601
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?