Технології функціонального перетворення інформації та прийняття рішень


Технології функціонального перетворення інформації та прийняття рішень


Подальший етап ускладнення інформаційно-комунікативних зв'язків передбачає використання інформаційних технологій, які додають повідомленням організаційну форму, відповідну профілю діяльності різних органів державного управління та характером їх взаємодії з іншими політичними суб'єктами.

Інакше кажучи, на даному етапі підвищується рівень спеціалізації інформаційних технологій, за рахунок яких здійснюється кодування повідомлень, тобто таке їх перетворення, яке дає можливість структурам управління державою не тільки здійснювати власні функції, але і відповідно мотивувати дії своїх контрагентів і споживачів інформації.

Суттєвою особливістю застосування інформаційних технологій на даному етапі служить виникнення відмінностей між базами даних, що використовуються різними державними органами, наприклад, спецслужбами, міністерствами, курирують секретні виробництва, та органами управління цивільними галузями. Однією з проблем застосування інформаційних технологій є забезпечення стикування знову потрапляємої інформації з колишніми системами зберігання відомостей, інформації, зібраної на електронних і паперових носіях.

Логічним продовженням даного етапу є узгодження організаційно впорядкованої інформації з конкретними суб'єктами і носіями функцій (політиками, керівниками міністерств, відділів, управлінь тощо), вирішуючими різні управлінські завдання. У цьому випадку інформаційні технології повинні забезпечувати відповідність структури інформації та комунікації конкретної організації - її ланок і окремих членів, що виконують ті або інші функції в системі управління державою.

Застосування інформаційних технологій на цьому етапі насамперед ставить власне комунікативні проблеми. Наприклад, наскільки адекватно суб'єкт трактує службову інформацію; як без смислових втрат передати відомості з верхнього рівня управління на нижній або в протилежному напрямку; наскільки щільно можна здійснювати запис службової інформації на паперових або електронних носіях тощо

Через складне організаційної будови органів державного управління серйозно стоїть і проблема усунення шумів (перекручувань інформації), що виникають, як правило, при контактах структур різного рівня.

На розглянутому етапі інформаційні технології долають різні бар'єри - географічні, відомчі, ієрархічні, мовні, статусні та ін Тим самим при їх застосуванні необхідно враховувати специфіку не тільки соціальних сфер державного врегулювання але і просторові аспекти відносин начальників-підлеглих, взаємодія формальних і неформальних відносин службовців

Завершальним і одночасно центральним етапом інформаційно-управлінського циклу є етап додання інформації форми державного рішення. Застосовувані на даному етапі інформаційні технології повинні забезпечити офіційній інформації властивості директивності, правочинності, тобто створити нову інформацію, про процес обігу первинних відомостей.

Перед остаточним прийняттям рішення, коли різко зростає значення кожного слова, що потрапило в підсумкові документи державних органів, на перший план виступають технології процедурної властивості. Саме вони допомагають відсівати й формалізувати підсумкову інформацію на основі зведення воєдино експертних оцінок, думок міністрів, особливих нарад, комітетів, позицій лідерів і вищих адміністраторів, а також інших осіб і структур, що брали участь у підготовці офіційних документів.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
1  
Всього матеріалів 4270
0  
Всього коментарів 1
1  
Користувачів 23
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
Наші партнери
Інформація
Голосування
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?