Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Особливості технологій на інформаційному ринку


Особливості технологій на інформаційному ринку

Складність застосовуваних тут інформаційних технологій визначається тим, що держава є лише одним з агентів інформаційного ринку, що не володіє винятковими правами ні в питаннях вироблення ставлення громадськості до поставлених цілей, ні в справі формування власного іміджу в громадській думці, ні в контролі за власними повідомленнями.

Інформаційні технології ускладнюються одночасно і за рахунок виникнення масових зворотних зв’язків, в яких комунікатор і реципієнт починають мінятися місцями. Такий стан спонукає до формування інтерактивних комунікативних мереж і домінування вже не монологічних, а діалогічних інформаційних зв’язків.

Це означає, що держава, виходячи на зовнішній інформаційний ринок, має постійно вдосконалювати свої дії, враховувати особливості своїх контрагентів і стан культурного середовища, вміти адекватно і оперативно реагувати на зміну духовної ситуації.

При цьому треба враховувати, що у держави можуть мінятися її контрагенти, в якості яких можуть виступати громадська думка (коли уряд, наприклад, ставить завдання проінформувати громадськість про своє ставлення до тієї чи іншої соціальної проблеми); управлінські структури (при розподілі необхідних для держустанов ресурсів, призначенні керівників); той і інший контрагенти одночасно (наприклад, при необхідності мобілізації населення для вирішення конкретної суспільної проблеми); закордонна громадська думка; міжнародні організації і т.д.

Однак при будь-якому з варіантів держава, виробляючи свої інформаційні технології, кожен раз повинна відшукувати найбільш ефективні способи поширення інформації, в тому числі і відповідні технічні засоби, конкурувати з інформаційними потоками, спеціально організованими, наприклад опозицією, для зниження ефективності її рішень, вести боротьбу за збереження своїх переваг у політичному рекламуванні, сприяти поширенню спеціалізованої інформації. Однак якщо обрана лінія інформаційної поведінки буде постійно обмежуватись з міркувань безпеки інформованості населення, то це може нести в собі загрозу демократії.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+