Процес політичного аналізу


27. Процес політичного аналізу


Розглядаючи політичний аналіз як специфічний дослідницький процес, можна виділити його внутрішні логічні етапи, які зумовлюють успішність пізнавально-прикладних дій. З точки зору американських вчених Дж. Б. Мангейма і Р. К. Річа, до основних етапів цього аналітичного процесу можна віднести наступні:

 • етап концептуалізації проблеми;
 • етап її моделювання;
 • етап складання програми дослідження конкретної проблеми;
 • етап вибору методів її дослідження.

Концептуалізація проблеми передбачає розгляд конкретної ситуації з точки зору її впливу на реалізацію інтересів найважливіших політичних суб'єктів, на діяльність органів державного управління, їх взаємодії із зарубіжними партнерами і взагалі істотна зміна політичного контексту. Виявлення такої проблеми передбачає ретельний збір інформації, формулювання проблеми з характеристикою її найбільш характерних рис та структурних компонентів, відмінностей від інших проблемних ситуацій.

На другому етапі здійснюється моделювання проблеми, тобто вироблення уявлень, які трохи спрощують, але одночасно передбачають цілісне сприйняття її найбільш значущих елементів, структури, зовнішньої та внутрішньої форми. Як правило, така модель будується на основі певної дослідницької гіпотези, в рамках якої виявляються і уточнюються найважливіші параметри проблеми.

Наступний, третій, етап - це етап складання програми дослідження, обгрунтування та формулювання логіки дослідження конкретної проблеми. В рамках даного етапу формулюються конкретні цілі дослідження (з урахуванням того, що повинно бути досягнуто в результаті вивчення проблеми), уточнюються значення змінних показників у рамках різних альтернатив вирішення поставленого завдання, детально описуються організація та проведення спостережень. Таким чином, на цьому етапі спеціально позначаються форми впливу найбільш важливих (структурних) факторів, наслідки їх позитивного і негативного впливу на вирішення проблеми, формулюються різні альтернативи, прогнози щодо ймовірної динаміки ситуації, виробляється стратегія дій суб'єкта і т.д.

Принципове значення має і четвертий етап - етап вибору методів дослідження проблеми та вирішення конкретного завдання. Застосовувані на даному етапі методики мають міждисциплінарний характер. Проте рішення будь-якої конкретної задачі завжди передбачає вибір пріоритетних засобів і прийомів дослідження, який визначається характером самої проблеми, підготовленістю аналітиків, умовами, в яких здійснюється аналіз. При всіх варіантах такий вибір неодмінно вимагає поєднання якісних і кількісних, теоретичних і емпіричних підходів і т.д. Застосовувані методи також можуть різнитися і за своєю формою («мозковий штурм», індивідуальна або групова експертиза і т.д.).


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4270
0  
Всього коментарів 1
1  
Користувачів 24
Оновлення new
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
 • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
 • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
 • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
 • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
 • Законодавство України про кримінальну відповідальність
 • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
Наші партнери
Інформація
Голосування
На якому ти курсі ?