Пошук по сайту

Суд як вища ланка судової системи ЄС


Суд як вища ланка судової системи ЄС. Склад і структура Суду


До складу Суду входять по одному судді від кожної держави-члена, яким допомагають вісім генеральних адвокатів. Суддів і адвокатів призначають за загальної згоди держав-членів на шестирічний термін. Суд може засідати в палатах або збиратися на пленарні засідання для розгляду особливо важливих чи складних справ та на вимогу держав-членів.

Обов’язком Генерального адвоката, який діє абсолютно неупереджено та незалежно, є подання у відкритому суді обґрунтованих позицій у справах, які вимагають його участі.

Судді та Генеральні адвокати Суду добираються з осіб, чия незалежність є поза сумнівом і які володіють кваліфікацією, необхідною для призначення на найвищі судові посади в їхніх країнах, або які є юристами визнаної компетентності; вони призначаються за спільною згодою урядів держав-членів строком на шість років після проведення консультацій із колегією.

Кожні три роки відбувається часткова заміна суддів та Генеральних адвокатів.

Судді обирають Голову Суду зі свого складу строком на три роки. Голова може бути обраний повторно.

Суд призначає свого Секретаря та встановлює правила, що регулюють його роботу.

Суд встановлює свій Регламент. Цей Регламент потребує схвалення Радою.

Суд працює постійно. Тривалість судових канікул Суд визначає з огляду на потреби його діяльності.

Суд формує палати, до складу яких входять три або п’ять суддів. Судді обирають Голів палат з числа своїх членів. Голови палат, до складу яких входять п’ять суддів, обираються на три роки. Вони можуть бути повторно обрані один раз.

Велика Палата складається з тринадцяти суддів. Її очолює Голова Суду.

Суд проводить засідання у складі Великої Палати, коли цього вимагає держава-член або установа Союзу, що є стороною у справі.

Суд ЄС виконує дві основні функції:

· перевіряє на відповідність договорам документи, видані європейськими інституціями та урядами;

· тлумачить право Спільноти на запит національних судів.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
5  
Користувачів 510
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?