Пошук по сайту

Проблема дефіциту демократії в ЄС


Проблема дефіциту демократії в ЄС


Специфічною проблемою ЄС є дефіцит демократії недостатня участь громадян у процесі вироблення політики Союзу.

Дефіцит демократії - явище, притаманне сучасним демократичним режимам або міжнародним організаціям, яке характеризується недостатнім рівнем демократичної легітимності їх інститутів та певною невідповідністю їх діяльності, механізмів та процедур сучасним демократичним стандартам.

В ЄС піддають серйозній критиці модель демократії Союзу, яка сформувалася останніми роками. На думку критиків, основними вадами демократії в ЄС є:

- небезпека «тиранії більшості». Створювані в єдиній Європі структури змушують держави-члени всупереч власним інтересам приймати волю євроінтеграторів. Більшість законів нав'язуються бюрократами з Брюсселю, яких ніхто не обирав. Вони перебирають на себе законодавчі функції національних парламентів;

- брак «демократичної легітимності». Структури ЄС є забюрократизованими і негнучкими, а контроль за ними з боку європейської громадськості - надзвичайно слабким і неефективним. Більшість держав-членів позитивно розцінюють діяльність ЄС, проте визнають, що їх вплив на прийняття рішень в Союзі є недостатнім.;

- віддаленість організацій від окремих громадян. Лише один інститут ЄС - Європейський Парламент - обирається безпосередньо громадянами, які на виборах скоріше керуються національними перевагами, ніж пріоритетами єдиної Європи.;

Новаціями Лісабонського договору щодо зміцнення демократії в ЄС є:

посилення ролі Європейського Парламенту;

- більше залучення національних парламентів;

гарантування прав людини та громадянських свобод: Хартія фундаментальних прав стала юридично зобов'язуючим документом та набула однакового правового статусу з договорами, хоча вона і не потрапила до тексту Лісабонського договору;

сильніший голос громадян: Договір містить положення щодо права на громадянську ініціативу - наявність підписів щонайменше одного мільйона громадян з певної кількості держав-членів є підставою для звернення до Комісії з проханням розробки та висунення нової законодавчої ініціативи;

- хто що робить: відносини між державами-членами та ЄС стануть більш зрозумілішими завдяки чіткій категоризації повноважень;

вихід зі складу ЄС: Лісабонський договір вперше визнає можливість виходу держав-членів зі складу Союзу.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
3  
Користувачів 607
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Якою мовою Ви розмовляєте ?