Участь прокурора в перегляді судових рішень в апеляційному


Участь прокурора в перегляді судових рішень в апеляційному і касаційному порядку по цивільних, господарських та адміністративних справах


Право подання апеляційної чи касаційної скарги на судове рішення в цивільній, адміністративній, господарській справі надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від участі в розгляді справи прокурору вищого рівня: Генеральному прокурору України, його першому заступнику та заступникам, керівникам регіональних та місцевих прокуратур, першим заступникам та заступникам керівників регіональних прокуратур.

1) Цивільні справи:

Апеляція на ухвалу суду може бути подана прокурором до суду апеляційної інстанції протягом 15 днів після її оголошення судом першої інстанції, а на рішення — протягом місяця з наступного дня після його проголошення.

Для цього прокурор подає до суду підписане ним апеляційне подання в письмовій формі за встановленим ст. 293 ЦПК змістом.

Прокурор, що подав апеляційне подання, має право його доповнити, змінити, відмовити, відкликати (ст. 298 ЦПК). Доповнити, змінити, відкликати, відмовитися від апеляційного подання прокурора може також прокурор вищого рівня (ст. 24 Закону України «Про прокуратуру»).

Прокурор користується іншими правами, визначеними статтями 18, 19, 30, 35, 98 та ін. ЦПК і зобов'язаний добросовісно ними користуватися. Наприклад:

 • знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги;
 • одержувати копії рішень, ухвал, постанов та інших документів, що є у справі;
 • брати участь у судових засіданнях;
 • подавати докази, брати участь в їх дослідженні;
 • заявляти клопотання та відводи;
 • давати усні й письмові пояснення суду;
 • подавати свої доводи, міркування та заперечення.

Згідно зі ст. 320 ЦПК прокурор, незалежно від того чи брав він участь у справі, має право вносити касаційні подання відповідно на рішення або ухвали суду першої та апеляційної інстанції з підстав їх незаконності. Для підтримання подання прокурор обов'язково бере участь у судовому засіданні, про день і час якого має право бути повідомленим завчасно. Він може знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати додаткові докази, робити відводи, висловлювати міркування з усіх питань, клопотань, заяв осіб, які беруть участь у справі, тощо в процесі розгляду справи в засіданні суду касаційної інстанції, а також давати пояснення та виступати в дебатах.

2) Господарські справи:

Прокурор має право внести апеляційне подання на рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили, через цей же суд, протягом десяти днів з дня прийняття рішення.

Якщо рішення набрало законної сили, то на постанову апеляційного суду прокурор вносить касаційне подання до Вищого господарського суду України через місцевий чи апеляційний суд протягом місяця з дня набрання рішення чи постанови суду законної сили.

Прокурор має право відмовитися від свого подання до винесення постанови касаційною інстанцією.

Генеральний прокурор України має право оскаржити у касаційному порядку постанову Вищого господарського суду України, прийняту за результатами перегляду рішення місцевого господарського суду, що набрав чинності, чи постанови апеляційного суду до Верховного Суду України

3) Адміністративні справи:

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення

Касаційна скарга подається безпосередньо до адміністративного суду касаційної інстанції.

Касаційна скарга на судові рішення подається протягом двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4313
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 48
Наші партнери
Оновлення new
 • Законодавство про цивільне судочинство
 • Цивільне судочинство здійснюється відповідно до: Конституції України, якою встановлені основи організації і діяльності суду, правовий статус громадян
 • Відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення
 • Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи. Судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру
 • Розумність строків розгляду справи судом, неприпустимість зловживання процесуальними правами
 • Суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин
 • Право на перегляд справи та оскарження судового рішення, обов’язковість судових рішень
 • Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають
 • Змагальність сторін, диспозитивність цивільного судочинства
 • Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та
Інформація
Голосування
Чи подобається Вам новий дизайн ?