Пошук по сайту

Участь прокурора в перегляді судових рішень в апеляційному


Участь прокурора в перегляді судових рішень в апеляційному і касаційному порядку по цивільних, господарських та адміністративних справах


Право подання апеляційної чи касаційної скарги на судове рішення в цивільній, адміністративній, господарській справі надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від участі в розгляді справи прокурору вищого рівня: Генеральному прокурору України, його першому заступнику та заступникам, керівникам регіональних та місцевих прокуратур, першим заступникам та заступникам керівників регіональних прокуратур.

1) Цивільні справи:

Апеляція на ухвалу суду може бути подана прокурором до суду апеляційної інстанції протягом 15 днів після її оголошення судом першої інстанції, а на рішення — протягом місяця з наступного дня після його проголошення.

Для цього прокурор подає до суду підписане ним апеляційне подання в письмовій формі за встановленим ст. 293 ЦПК змістом.

Прокурор, що подав апеляційне подання, має право його доповнити, змінити, відмовити, відкликати (ст. 298 ЦПК). Доповнити, змінити, відкликати, відмовитися від апеляційного подання прокурора може також прокурор вищого рівня (ст. 24 Закону України «Про прокуратуру»).

Прокурор користується іншими правами, визначеними статтями 18, 19, 30, 35, 98 та ін. ЦПК і зобов'язаний добросовісно ними користуватися. Наприклад:

 • знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги;
 • одержувати копії рішень, ухвал, постанов та інших документів, що є у справі;
 • брати участь у судових засіданнях;
 • подавати докази, брати участь в їх дослідженні;
 • заявляти клопотання та відводи;
 • давати усні й письмові пояснення суду;
 • подавати свої доводи, міркування та заперечення.

Згідно зі ст. 320 ЦПК прокурор, незалежно від того чи брав він участь у справі, має право вносити касаційні подання відповідно на рішення або ухвали суду першої та апеляційної інстанції з підстав їх незаконності. Для підтримання подання прокурор обов'язково бере участь у судовому засіданні, про день і час якого має право бути повідомленим завчасно. Він може знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати додаткові докази, робити відводи, висловлювати міркування з усіх питань, клопотань, заяв осіб, які беруть участь у справі, тощо в процесі розгляду справи в засіданні суду касаційної інстанції, а також давати пояснення та виступати в дебатах.

2) Господарські справи:

Прокурор має право внести апеляційне подання на рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили, через цей же суд, протягом десяти днів з дня прийняття рішення.

Якщо рішення набрало законної сили, то на постанову апеляційного суду прокурор вносить касаційне подання до Вищого господарського суду України через місцевий чи апеляційний суд протягом місяця з дня набрання рішення чи постанови суду законної сили.

Прокурор має право відмовитися від свого подання до винесення постанови касаційною інстанцією.

Генеральний прокурор України має право оскаржити у касаційному порядку постанову Вищого господарського суду України, прийняту за результатами перегляду рішення місцевого господарського суду, що набрав чинності, чи постанови апеляційного суду до Верховного Суду України

3) Адміністративні справи:

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення

Касаційна скарга подається безпосередньо до адміністративного суду касаційної інстанції.

Касаційна скарга на судові рішення подається протягом двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 386
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Ви живете...