Пошук по сайту

Участь прокурора у підготовчому проваджені кримінального судочинства


Участь прокурора у підготовчому проваджені кримінального судочинства


Після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності суд не пізніше п’яти днів з дня його надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження.

Після закінчення досудового розслідування слідчий складає обвинувальний акт, який затверджується прокурором і направляється до суду. У разі, якщо прокурор не погодиться з обвинувальним актом, який був складений слідчим, він складає та підписує обвинувальний акт самостійно і направляє його з додатками до суду.

Із дотриманням вимог ст. 291 КПК України надсилається до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного та виховного характеру. Прокурор повинен запропонувати суду прийняти рішення про здійснення судового провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру без участі особи, стосовно якої передбачається застосування таких заходів, якщо характер розладу її психічної діяльності чи психічного захворювання перешкоджає участі в судовому засіданні.

Участь прокурора та захисника в цих кримінальних провадженнях є обов’язковою. 

У кримінальних провадженнях щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, до обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування додається письмове роз’яснення прокурора обвинуваченому про можливість, особливості і правові наслідки розгляду кримінального провадження судом присяжних.

Прокурор на стадії досудового розслідування, установивши підстави для звільнення особи від кримінальної відповідальності, складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування в повному обсязі надсилає його до суду. При цьому до клопотання прокурора необхідно додавати письмову згоду особи на звільнення від кримінальної відповідальності (ч. 9 ст. 287 КПК України).

Розгляд судом угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим може відбутися без участі прокурора, який не є стороною такої угоди. У той же час відповідно до ч. 2 ст. 474 КПК України прокурор не позбавлений можливості бути присутнім при розгляді судом угоди про примирення. Він на власний розсуд вирішує питання щодо своєї явки в підготовче судове засідання для висловлення позиції з приводу законності укладеної угоди та можливості ухвалення за нею вироку.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
0  
Користувачів 607
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?