Публічне адміністрування та політична наука


Публічне адміністрування та політична наука. Назвіть п’ять спільних рис та п’ять відмінностей


Публічне адміністрування – регламентована законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність суб’єктів публічного адміністрування, спрямована на здійснення законів та інших нормативно-правових актів шляхом прийняття адміністративних рішень, надання встановлених законами адміністративних послуг.

У вузькому сенсі публічне адміністрування пов’язане з виконавчою гілкою влади і розглядається як:

1) професійна діяльність державних службовців, яка охоплює всі види діяльності, спрямовані на реалізацію рішень уряду;

2) вивчення, розробка і впровадження напрямів державної політики.

У широкому сенсі під публічним адмініструванням розуміють систему управління, представлену адміністративними інститутами в рамках прийнятої структури влади.

Політична наука це сукупність знань про політику, утворених розвиненою системою спеціалізованих наук і наукових дисциплін, що вивчають політичні явища і процеси. Політична наука становить у той же час частину більш загальної системи політичного знання, з якого вона і виникла. Це знання утворено політичною філософією, наукою і емпіричним рівнем пізнання політики.

Публічне адмініструванняце багатопланове утворення. Предметна область публічного адміністрування окреслена основними поняттями: держава, політика, публічне управління й влада. У зв'язку з цим теорія публічного адміністрування є наукою політичною і правовою.

Спільне:

- публічне правління є політичним управлінням, бо політика і є публічною сферою, яка включає політичний менеджмент, публічне адміністрування (управління), а до публічного адміністрування буде входити діяльність Кабміну по впровадженню політичного рішення

- публічне адміністрування здійснюють владні інститути, які діють в сфері політики

- політичне адміністрування є прикладною частиною політології

- публічне адміністрування вивчає механізми розробки та реалізації політичних рішень, їх ефект з погляду раціональності та впливу її на легітимність рішення, а політична наука вивчає теоретичні аспекти легітимності влади та чинники легітимізації влади

- публічне адмін. вивч. функціонування адміністративної бюрократичної еліти в системі управління державою, а політична наука вивчає комплексну еліту як суб’єкта прийняття політичних рішень

Відмінності:

- предмет вивчення публічного адміністрування є управління політичним процесом, зокрема процесом розподілу ресурсів у суспільстві, політ. наука предмет – набагато ширший, адже охоплює всі політичні процеси і явища, їх вплив на соціально-політичний розвиток

- політичне адміністрування є одним із предметів політичної науки

- об’єктом політичної науки є політична сфера, об’єкт публ. адміністр. управління суспільно-політичними процесами


Статистика
0  
Всього матеріалів 4282
0  
Всього коментарів 0
0  
Користувачів 26
Наші партнери
Оновлення new
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
  • Реальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Реальний принцип чинності закону про кримінальну відповідальність засновується на загальновизнаних нормах і принципах міжнародного права, сутність
  • Територіальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Територіальний принцип  випливає із суверенітету держави, влада якої поширюється на всю її територію. Особами, які вчинили злочин на території
  • Особливості регламентації за кримінальним правом України перейняття кримінального провадження
  • Україна може перейняти кримінальне провадження, в якому судовими органами іноземної держави не ухвалено вирок, щодо громадян України та іноземців,
Коментарі
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?