Банківське право (Лекції)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Кафедра економіко-правових дисциплін


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

з дисципліни


"Банківське право"


Київ - 2015

 


 

ТЕМА 1. Банківське право та банківські правовідносини. Банківська система України, місце Національного банку України в цій системі

1. Поняття, предмет і система банківського права

2. Норми банківського права та їх класифікація

3. Принципи і джерела банківського права

4. Банківські правовідносини: поняття, склад та їх види

5. Поняття, функції та структура банківської системи України

6. Поняття та види банківських об’єднань

7. Правовий статус Національного банку України


ТЕМА 2. Порядок створення банків та припинення їх діяльності в Україні

1. Правова характеристика сутності і ролі комерційних банків в банківській системі України. Класифікація банків

2. Порядок створення комерційних банків, відкриття філій, відділень і представництв

3. Ліцензування банківської діяльності

4. Організаційно-функціональна структура банку та особливості банківського менеджменту

5. Правове регулювання банківської таємниці. Порядок її розкриття

6. Повноваження банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу

7. Заходи впливу, що застосовуються до комерційних банків за порушення ними банківського законодавства


ТЕМА 3. Правовий режим розрахункових операцій в банківській діяльності. Порядок відкриття банківських рахунків

1. Правове регулювання розрахункових відносин. Співвідношення понять «розрахунки» і «безготівкові розрахунки»

2. Форми та способи безготівкових розрахунків, які використовуються в господарському обороті України

3. Поняття та види банківських рахунків. Порядок їх відкриття та закриття

4. Особливості договору банківського рахунку

5. Правове регулювання готівкових розрахунків: правила ведення касових операцій в банках України та порядок здійснення касових операцій клієнтів банків

6. Організація міжбанківських розрахунків в Україні. Правова природа кореспондентських рахункі


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 10
Наши партнеры
Обновления new
  • Понятие преступления
  • Преступление, как и любое другое правонарушение, является поступком человека. Понятие преступления в уголовном законе является универсальной и
  • Принципы силы закона Украины об уголовной ответственности
  • Привлечение к уголовно-правовой ответственности определенными государственными органами в Украине осуществляется на основе нескольких принципов, в
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Условия применения выдачи или передачи преступника
  • Основанием выдачи  является совершение лицом общественно опасного деяния, которое согласно законодательству Украины и законодательства государства
  • Универсальный принцип закона Украины об уголовной ответственности
  • Космополитический (универсальный)  и реальный принципы предусматривают распространение действия уголовного законодательства Украины на общественно
Информация
Голосование
Ваш регіон ?