Поиск по сайту
Правовий режим розрахункових операцій в банківській діяльності

Правовий режим розрахункових операцій в банківській діяльності

Тема 3. Правовий режим розрахункових операцій в банківській діяльності. Порядок відкриття банківських рахунків План: 1. Правове регулювання розрахункових відносин. Співвідношення понять «розрахунки» і «безготівкові розрахунки» 2. Форми та способи безготівкових розрахунків, які використовуються в господарському обороті України 3. Поняття та види банківських рахунків. Порядок їх відкриття та закриття 4. Особливості договору банківського рахунку 5. Правове
Порядок створення банків та припинення їх діяльності в Україні

Порядок створення банків та припинення їх діяльності в Україні

Тема 2. Порядок створення банків та припинення їх діяльності в Україні План: 1. Правова характеристика сутності і ролі комерційних банків в банківській системі України. Класифікація банків 2. Порядок створення комерційних банків, відкриття філій, відділень і представництв 3. Ліцензування банківської діяльності 4. Організаційно-функціональна структура банку та особливості банківського менеджменту 5. Правове регулювання банківської таємниці. Порядок її
Банківське право та банківські правовідносини

Банківське право та банківські правовідносини

Тема 1. Банківське право та банківські правовідносини.  Банківська система України, місце Національного банку України в цій системі   План: 1. Поняття, предмет і система банківського права 2. Норми банківського права та їх класифікація 3. Принципи і джерела банківського права 4. Банківські правовідносини: поняття, склад та їх види 5. Поняття, функції та структура банківської системи України 6. Поняття та види банківських об’єднань 7. Правовий статус
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 370
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?