Поиск по сайту

Який вихід з цієї ситуації

Який вихід з цієї ситуації

На думку спеціалістів, кожний вільний шар ґрунту має бути відведений під зелені рослини, які очищують повітря від вуглекислого газу та хвороботворних мікробів. Так, наприклад, посадивши у великому місті гектар ялівцю, можна повністю очистити повітря від бактерій. За добу ці рослини виділяють до 30 кг фітонцидів, які мають згубний вплив на хвороботворні мікроби.

Необхідно вдосконалювати технологію виробництва і спалювання палива, а також будівництво захисних споруд, фільтровентиляційних установок тощо.

Позитивний ефект дає також впровадження без кисневої енергетики за допомогою використання сонячного світла й енергії вітру. Атомні електростанції також не потребують кисню.

Завдяки рослинам, які поглинають приблизно до 200 млрд. тонн вуглекислого знати газу і виділяють до 145 млрд. тонн кисню, на Землі існує і розвивається життя.

Забруднення атмосферного повітря (на прикладі Львівської області)

Основними забруднювачами атмосферного повітря області є: ВАТ "Добротвірська ТЕС", АТ НПК "Галичина", ВАТ "Миколаївцемент", ДАТ "МН-Дружба", УМГ "Львівтрансгаз", ДП "Львівгазвидобування", ВАТ "Жидачівський ЦПК", ДП "Львівгазвидобування".

Зважаючи на те, що найбільша кількість викидів утворюється через спалювання природних видів палива, основним забруднювачем Львівської області є ВАТ "Добротвірська ТЕС", де в основному використовується вугілля ДП "Львіввугілля", зола якого не відповідає проектним вимогам. Існуючі енергоблоки ТЕС обладнані морально застарілим і фізично-зношеним пило-газоочисним обладнанням. Для покращення екологічної ситуації в районі розташування Добротвірської ТЕС, а також, щоб упорядкувати викиди забруднюючих речовин в атмосферу (золи, сірчистих сполук), першочергово необхідно вирішити питання щодо завершення будівництва і вводу в експлуатацію високоефективних золовловлювачів з сірко-очисткою, будівництво яких призупинилось.

Серед стаціонарних джерел забруднення області найвищий відсоток припадає на підприємства теплоенергетичного комплексу (понад 60 %). До речі, це загальнодержавна тенденція (табл. 3.6).

Транскордонне перенесення газоподібної частини викидів в атмосферу, яке формується на рівновіддалених від кордону територіях Західної України і Республіки Польща (260—270 км), за даними національних публікацій, становить: з української сторони — близько 260 тисяч тонн/рік, з польської — близько 400 тисяч тонн/рік. Повторюваність вітрів східних румбів (з України) — 34 %, західних румбів (з Польщі) — 52 %. За даними Європейської програми екологічного моніторингу, випадання сірки на територію України від польських джерел перевищує випадання сірки на територію Польщі від українських джерел у дев'ять разів. Основними забруднювачами атмосфери, які беруть участь у формуванні транскордонного перенесення на території Львівської області, є: АТВТ "Сокальський завод хімволокна", Добротвірська ДРЕС, Роздільське та Яворівське ДГХП "Сірка".

Таблиця 3.6. Динаміка викидів в атмосферне повітря, тисяч тонн

Викиди в області

2001 рік

2002 рік

2008 рік

Загальна кількість викидів в атмосферне повітря

205,8

188,5

179,0

Від стаціонарних джерел забруднення

114,0

97,8

96,1

Від автотранспорту

91,2

90,7

82,9

Наявність у повітрі промислового пилу, продуктів згоряння, шкідливих та сильнодіючих отруйних речовин створює загрозу здоров'ю та життю людей, призводить до виникнення різних хвороб, у тому числі і хронічних, скорочує тривалість життя. Наявність у повітрі хлору, окисів азоту та сірки сприяє випаданню кислотних дощів, що впливає на врожайність сільськогосподарських культур та здоров'я людей.

< Попередня   СОДЕРЖАНИЕ   Наступна >

Гость, оставишь комментарий?
Имя:*
E-Mail:


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 1087
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация