Поиск по сайту

Суб’єкт і об’єкт пізнання. Різні розуміння їх змісту і співвідношення в історії філософії


Суб’єкт і об’єкт пізнання. Різні розуміння їх змісту і співвідношення в історії філософії


Вихідний момент пізнання – це зустріч суб’єкту пізнання з його об’єктом. Суб’єкт – це активна сторона взаємодії, носій діяльності, спрямованої на об’єкт, і носій пізнання, яке супроводжується його суб’єктивною оцінкою. Суб’єкт може бути індивідуальним і колективним. Відповідно об’єкт – це те що протистоїть суб’єкту, що спрямована багатопланово (предметно-практична, пізнавальна, оцінювальна) діяльність суб’єкта. При цьому об’єктом може бути і матеріальне і духовне явище. Суб’єкт об’єктне пізнавальне відношення взяте, як безпосереднє данне знаходить своє вираження в історії філософії у вигляді двох принципово різних моделей: перша модель, що трактує пізнання, як взаємодію двох природних систем, (н.д. ключ – об’єкт, віск – суб’єкт, відбиток – образ у свідомості субєкта , реальна місцевість на мапі) 2. модель трактує пізнання, як те що визначається структурою індивідуальної свід. (розуміння суб’єктом самого себе); 1 мод. можна назвати моделлю пізнання, розглянутого ззовні, а другу з середини об’єкта.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 385
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Якою мовою Ви розмовляєте ?