Поиск по сайту

Позовна заява про визнання шлюбу недійсним

До _____________________________________

(найменування суду)

Позивач ________________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу зв’язку _____________________

Відповідач ______________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу зв’язку _____________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАННЯ ШЛЮБУ НЕДІЙСНИМ

 

«____» _________ 20___ р. я вступила з відповідачем у шлюб, який зареєстрований в ______________________________________ (найменування органа реєстрації) м. _________.

Дітей у шлюбі не маємо. Фактичні шлюбні відносини припинилися між нами в ______ 20___ року.

_____________________________ вступив зі мною в шлюб без намірів створити сім’ю, а керувався винятково мотивами одержання реєстрації в м. _____________.

_______ 201_ р. Відповідач був зареєстрований у моїй трикімнатній квартирі, що знаходиться за адресою: ___________________________.

Відразу ж після одержання реєстрації Відповідач почав мені відкрито зраджувати, перестав виділяти гроші на утримання сім'ї, фактичні шлюбні відносини між нами припинились. Усе це свідчить про відсутність у Відповідача намірів створити сім'ю.

На підставі викладеного й керуючись ст.40 Сімейного кодексу України,


ПРОШУ:

 

Визнати шлюб, укладений між __________________________ та ______________________ і зареєстрований «___» _______ р.

____________________________________ у ____________________________ недійсним.


 

Додатки:

1. Свідоцтво про шлюб.

2. Копія позовної заяви.

3. Квитанція про сплату державного мита.

4. Квитанція про сплату витрат на інформаційне забезпечення розгляду справи.

5. _______________________________________________________________.

 

«___» _________________ 20__ р.

_________________/ ________________/

(підпис)


Скачать

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 735
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация