Поиск по сайту

Договір про дітей

ДОГОВІР ПРО ДІТЕЙ 

 


 м. ___________   «___» __________ 20__ р.

 

Громадянин ____________________ , паспорт: серія ____ № ___________ , виданий «___» ______________ р. ________________ у подальшому «Сторона 1», з однієї сторони, і громадянка _________________ , паспорт: серія ____ № ___________ , виданий «___» _________________ р. ____________________ , у подальшому «Сторона 2», з іншої сторони, а разом поіменовані «Сторони», уклали договір про нижченаведене:

Після розірвання шлюбу, укладеного «___» ______________ р. між Сторонами і зареєстрованого _______________:

1. Місцем проживання неповнолітнього(ої) ______________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) «___» _________ ____ р. народження, є місце проживання Сторони 1. _________________________________________________.

2. Сторона 2 має право проводити з неповнолітнім(ьою) ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) половину усього часу, вільного від відвідування школи (дитячого садка).

При цьому Сторона 2 має право в будь-який час приїздити в місце проживання дитини для спілкування з нею, спілкуватися з нею за своїм місцем проживання, їздити разом з нею у поїздки.

3. Сторона 1 зобовязана не створювати перешкод для спілкування Сторони 2 з неповнолітнім(ьою) ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) .

4. Обов’язки по утриманню неповнолітнього(ої) ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) Сторони несуть спільно у порядку, що визначається ними самостійно за взаємним погодженням.

5. Питання виховання, отримання освіти й лікування неповнолітнього(ої) ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини) вирішуються Сторонами спільно, за взаємним погодженням.

 

ПІДПИСИ СТОРІН:


Сторона 1: ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини)

 

Сторона 2: ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові дитини)


Скачать

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
6  
Користувачів 772
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация