Поиск по сайту

Позовна заява про позбавлення батьківських прав

Позовна заява про позбавлення батьківських прав

 

До _____________________________________

(найменування суду)

Позивач ________________________________

(П. І. Б. особи або найменування органу, які звертаються з позовом)

що проживає за адресою: __________________

(місцезнаходження)

Номер засобу зв’язку _____________________

Відповідач 1: ____________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

Номер засобу зв’язку _____________________

Відповідач 2: ____________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

Номер засобу зв’язку _____________________


ПОЗОВНА ЗАЯВА

про позбавлення батьківських прав


Відповідачі є батьками дитини __________________________________________________,

(П. І. Б.)

_____________________________________________ року народження, але внаслідок того, що вони жорстко поводяться з дитиною, є хронічними алкоголіками, експлуатують дитину, примушуючи її до жебракування та бродяжництва, створились умови, які шкодять інтересам дитини. Це підтверджується ____________________________________________

Названі дії відповідно до ст. 164 Сімейного кодексу України є підставою для позбавлення Відповідачів батьківських прав щодо _______________________________________________.

Вважаю, що __________________________________________________________________.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 164, 165 Сімейного кодексу України та ст. ст. 18, 119 Цивільного кодексу України,


ПРОШУ:

1. Позбавити громадянина ______________________________________________________

(П. І. Б.)

батьківських прав щодо його дитини ______________________________________________.

2. Позбавити громадянку________________________________________________________

(П. І. Б.)

батьківських прав щодо її дитини _________________________________________________.

3. Передати дитину на піклування органів опіки та піклування.

4. Визначити місце проживання дитини наступним чином ___________________________

_______________________________________________________________________________

5. Визначити місце проживання дитини наступним чином ___________________________

(П. І. Б., місце проживання)


 

Додатки:

1. Копія свідоцтва про одруження батьків дитини.

2. Копія свідоцтва про народження дитини.

3. Документи, які свідчать про наявність підстав для позбавлення батьківських прав.

4. Копія позовної заяви.

5. Докази сплати державного мита.

6. Докази, що підтверджують оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.


     Дата   Підпис     

 

Прокурор:

 

Скачать

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 745
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация