Поиск по сайту

Позовна заява про визнання батьківства

Позовна заява про визнання батьківства

 

До _____________________________________

(найменування місцевого суду)

Позивач ________________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу зв’язку _____________________

Відповідач ______________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу зв’язку _____________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАННЯ БАТЬКІВСТВА

 

З Відповідачем я проживала однією сім'єю без державної реєстрації шлюбу з (місяць, рік) до (число, місяць, рік). Від Відповідача мною був народжений син ______________________ (вказати прізвище, ім'я, по батькові дитини, число, місяць та рік її народження).

Відповідач є його батьком, однак він відмовився подати в органи РАЦСу заяву про реєстрацію батьківства. Відповідно, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень був проведений в порядку, передбаченому ст. 135 Сімейного кодексу України.

Факт батьківства Відповідача ____________________________________________________

підтверджується наступними доказами: ____________________________________________

_______________________________________________________________________________

(навести докази, що свідчать про спільне проживання і ведення спільного господарства з відповідачем до народження дитини чи спільне виховання або утримання дитини та інші докази, що підтверджують походження дитини від відповідача).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 128 Сімейного кодексу України,


ПРОШУ:

1. Встановити, що (вказати прізвище, ім'я та по батькові відповідача, рік народження, громадянство, постійне місце проживання) є батьком (прізвище, ім'я та по батькові дитини, число, місяць, рік її народження).

2. Покласти на відповідача витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

3. Прошу викликати свідків: _____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання)


Додатки:

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Довідка _______________________________________ про те, що дитина є на утриманні Позивача.

3. Докази, що підтверджують позовні вимоги про встановлення батьківства.

4. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання відповідачу.

5. Квитанція про сплату державного мита.

6. ___________________________________________.


Дата


     Позивач 
 ______________      
підпис             

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
5  
Користувачів 772
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация