Поиск по сайту

Позовна заява про визнання усиновлення недійсним

Позовна заява про визнання усиновлення недійснимДо _____________________________________

(найменування суду)

Позивач ________________________________

(П. І. Б. або найменування органу)

що проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу зв’язку _____________________

Відповідач ______________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу зв’язку _____________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАННЯ УСИНОВЛЕННЯ НЕДІЙСНИМ

 

«___» ______________ 20___ р. __________________________________________________

(найменування суду)

прийняв рішення про усиновлення дитини ___________________________________________

(П. І. Б.)

___________ року народження громадянином ________________________________________

(П. І. Б.)

На даний час усиновлення має бути визнаним недійсним через те, що воно було здійснене на підставі підроблених документів. Факт підробленості документів підтверджується ______

_______________________________________________________________________________.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 236 Сімейного кодексу України, ст. 119 Цивільного кодексу України,


ПРОШУ:

1. Визнати недійсним усиновлення _______________________________________________

(П. І. Б.)

громадянином ___________________________________________________________________

(П. І. Б.)

2. Викликати у судове засідання свідків ___________________________________________

________________________________________________________________________________

(П. І. Б., місце проживання)


Додатки:

1. Довідки. документи.

2. Доказ оплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

3. Докази, сплати державного мита (судового збору).

4. ___________________________________________.


      ______________
               Дата 
 ______________    
Підпис            

 

Скачать

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
6  
Користувачів 772
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация