Поиск по сайту

Класична англо-американська геополітика

 

 

1. Витоки та загальні принципи англо-американської геополітики


Геополітика як наука з самого початку свого виникнення і поширення у Великобританії та США отримала яскраво виражений прикладний характер. Частково це було пов'язано з тим, що батьки-засновники англо-американської школи А. Мехен, X. Макіндер, Н. Спайкмен були практиками, займалися реальною політикою і роздумували, перш за все, про те, як змінити розстановку сил на геополітичній карті світу в користь своїх країн.

Іншою важливою особливістю англо-американської геополітики є атлантична (або таласократична) орієнтація - розвиток концепції "морської сили". Це пояснюється географічними особливостями англо-саксонського світу, пануючого "на морях" і що спирається на силу морського флоту. "Морська сила" розглядається тут як особливий тип цивілізації, найкращий і найбільш ефективний, а тому призначений до світового панування. Таким чином, атлантизм англо-американської геополітики тісно пов'язаний з гегемонізмом - ідеєю переваги. Саме тому в цій геополітичній традиції в найбільшій мірою отримали розвиток концепції "світової держави", "світового панування", "Імперської геостратегії", однополярного світу.

Домагання Німеччини на панівне положення в світі, її вимоги переділу колоній і військово-політична підготовка до здійснення цього переділу породили відповідні геополітичні ідеї на британських островах і на іншій стороні Атлантики - в США. До цього часу (рубіж XIX - XX ст.) американська адміністрація понад півстоліття благополучно здійснювала так звану "Доктрину Монро", згідно з якою США розглядали американський континент як регіон власних життєвих інтересів, надаючи європейцям самим вирішувати свої континентальні проблеми.

Посилення позицій Німеччини і необхідність експансії американського капіталу за межі свого континенту вимагали оформлення нових геополітичних ідей. Автором їх став американський адмірал А. Мехен ( 1840 - 1914). Він розробив свою геополітичну концепцію, виходячи виключно з поняття "Морський Сили". Відповідно до цієї концепції, не континентальні, а океанічні держави володіють перевагами, породжуваними їх географічним положенням.

 

 


2. Хелфорд Макіндер і теорія "Хартленда”


Одним з найвпливовіших англійських вчених був Хелфорд Дж. Маккіндер. Вчений підкреслював зв'язок між географією та історією і визначав географію як науку, що дозволяє прослідкувати зв'язок між людиною та його природним оточенням. Але Маккіндер більше цікавився дослідженням проблем загальносвітового значення.

Першою визначною працею цього вченого стала видана в 1902 році "Британія та британські моря", яка була прикладом регіонального дослідження у глобальному контексті. У 1904 році у доповіді "Географічна вісь історії" в Королівському географічному товаристві Маккіндер вперше висунув теорію "хартленда" (серцевинної землі).

Вихідною позицією вченого було судження про те, що світову історію можна розглядати як конфронтацію між континентальними і океанічними державами, яку він прослідкував в просторово-часовому аспекті. Постійні зміни в рівновазі сил лежать в основі складного комплексу міждержавних відносин.

Згідно теорії хартленда світ ділився на дві геополітичні півкулі, континентальну і океанічну. Це бінарне ділення світу в своїй основі конфронтаційне, тобто центри можуть змінюватися, але протистояння не уникнути.

В своїх дослідженнях Маккіндер частково спирається на концепцію американського географа Мегена про співвідношення морської і континентальної сил. Але на відміну від Мегена, Маккіндер вбачав основну потенційну світу силу в Євразії.

Однією із головних ідей вченого було виділення осьового (серцевинного) регіону планети, тобто Хартленду. Його межі мали визначатися зоною, недосяжною для суден морських держав. За моделлю Маккіндера хартленд оточує просторовий елемент – внутрішній півмісяць, який розташований на материковій Європі і в Азії (Німеччина, Австрія, Туреччина, Індія, Китай). Саме ці території захищають хартленд як щит, але можуть бути об’єктом експансії з боку морських держав. Наступним елементом є зовнішній півмісяць, який включає Британію, Південну Африку, обидві Америки, Японію.

У 1943 році Маккіндер переробив свою модель хартленду згідно з сучасними світовими тенденціями. Хартленд ототожнювався з СРСР і об’єднувався з Північною Атлантикою, включаючи "міжконтинентальний океан" і його "басейн" в складі Західної Європи і Англо-Америки із країнами Карибського басейну. Цей простір він розглядав як опорний елемент планети, відділений від іншого опорного елементу, і можливої у майбутньому противаги першому в складі Індії і Китаю. Цікаво, що Маккіндер вже не протиставляв морські держави континентальним, вочевидь враховуючи політичні союзи в Першу і Другу Cвітові війни.

 

 3. Концепція «морської сили» Альфреда Мехена


Батьком-засновником американської геополітики по праву вважають адмірала Альфреда Мехена. Він був не стільки вченим, скільки практиком військово-морської стратегії, ефективним політичним діячем. („Вплив морської сили на історію. 1660-1783 рр.”) 

Морська сила нації визначається умовами:

1. Географічне положення морської країни - країна, розташування якої не примушує ні захищати себе з боку суші, ні відшукувати розширення території шляхом сухопутних дій, має переваги порівняно з країною з хоча б одним сухопутним кордоном. Впливає на морську силу 3-ма способами:

- може вимагати зосередження або розпорошення морських сил. Положення Франції (прилягає і до океану і до Середземного моря) слабкість у воєнному відношенні, бо східний і західні флоти можуть з’єднатися лише після проходження Гібралтару

- може дати державі центральну позицію і хорошу базу для військових операцій проти можливих противників. Вирішальним моментом тут є географічна близькість до противника.

- може забезпечити легкий доступ до головних океанських шляхів та контролю над однією з великих ліній світового торгового руху.

2. Фізична будова:

Конфігурація берегів та легкість доступу до моря. Двояко впливають на морську силу. Багаточисельні і глибокі гавані джерело сили і багатства, проте через доступність джерело слабкості під час війни.

Клімат теж визначає формування морської сили. Англія отримала від природи мало (суровий клімат), тому багаточисельні потреби у поєднанні з постійною діяльністю привели її населення далеко за межі їх країни. Морська сила Голландії виникла від бідності її ґрунту.

До фізичної будови відноситься форма материка. Найбільш оптимальна форма Італії, довгий півострів з центральним пасмом гір, яке ділить його на 2 вузькі смуги, вздовж яких шляхи, що з’єднують порти. Це безумовне володіння морем і ефективне розташування морської сили. Якщо море поділяє країну на частини, володіння ним є суттєво необхідним для розвитку морської сили держави. Коли ні, такі фізичні умови можуть зробити державу безсилою.

3. Розмір території - не кількість квадратних метрів, а довжина берегової лінії і характер гавані. Може бути джерелом сили і слабкості в залежності від населення країни.

4. Чисельність населення - не лише буквальна чисельність, а врахування, яка частина населення знайома з морем, або може бути залучена до морської справи - резервна.

Успіх Англійської колонізації пояснюється 2-ма особливостями національного характеру:

- англійський колоніст легко поселяється на новому місці, ототожнює свої інтереси з його інтересами і не потерпає від жаги повернення на батьківщину.

- відразу починає піклуватися про розвиток ресурсів своєї нової батьківщини.

5. Характер уряду 

Уряд може вплинути на морську силу нації двояко:

- у мирний час може: сприяти розвитку промисловості і схильностей населення, пов’язаних з розвитком мореплавства; намагатися розвинути їх, якщо не виникають природним шляхом; затрима ти і зупинити успіхи, які народ міг би досягнути, якби був відданий у розпорядження самому собі.

- у часи війни уряд повинен забезпечити:утримання озброєного флоту відповідно до розвитку торгового мореплавства та важливості пов’язаних з ним інститутів; утримання належних морських баз в окремих частинах світу для підтримання єдності інтересів колоній під час війни.

База країна звідки виходять усі ресурси, де поєднані лінії сполучень суші і води, де знаходяться всі арсенали і озброєні пости. За наявності всіх цих 5 умов, у силу вступає формула морської могутності нації військовий флот + торговий флот + військово-морські бази = морська могутність країни.

Вже з цього перерахування видно, що Мехен будує свою геополітичну теорію виходячи виключно з "Морської Сили" та її інтересів. Для Мехена зразком Морської Сили був стародавній Карфаген, а ближче до нас історично Англія XVII і XIX століть.

Поняття "Морська могутність" грунтується для нього на волі "морської торгівлі" , а військово-морський флот служить лише гарантом забезпечення цієї торгівлі. Мехен йде і ще далі, вважаючи "Морську Силу" особливим типом цивілізації найкращим і найбільш ефективним , а тому призначеним до світового панування.

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 962
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация