Поиск по сайту

1. Об’єкт та предмет геополітики


Об’єкт та предмет геополітики


Термін "геополітика" складається з двох грецьких слів: geoземляpolitikos — все, що пов’язане з місцем: держава, громадянин тощо.

Термін "геополітика" вперше запропонував шведський учений і політик Р. Челлен, а в своїй головній праці "Держава як форма життя” розробив наукові засади геополітики — вчення про державу як географічний організм, що розвивається у певному просторі.

Об'єкт геополітики – це планетарний простір - тверда суша, вода (моря і океани), повітряна оболонка, яка огортає земну кулю, тобто простір з державами, їх кордонами, ресурсами і т. д.

Предмет геополітики - це взаємовідносини між геополітичними суб'єктами при вирішенні світових і регіональних проблем (з урахуванням впливу всіх видів простору).

До предмета дослідження геополітики належить широке коло питань:

закономірності виникнення, трансформації і функціонування світової геополітичної системи;

чинники, що впливають на трансформації сучасної системи міжнародних відносин;

формування і розвиток геополітичних регіонів різних ієрархічних рівнів;

проблеми територіального розвитку держав, просторові аспекти їх взаємодії на міжнародній арені;

вплив географічних факторів на зовнішню та внутрішню політику держав;


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 534
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Звідки Ви дізнались про сайт ?