Поиск по сайту

59. Загальні інструменти зовнішньої політики та політики безпеки ЄС


Загальні інструменти зовнішньої політики та політики безпеки ЄС: реальність та геополітичні проекти


Маастрихтський договір 1993 р. вперше ввів поняття трьох опор ЄС. Другою опорою є формування Спільної зовнішньої політики і політики безпеки, в договорі проголошуються такі принципи:

захист спільних цінностей відповідно до Статуту ООН;

посилення безпеки ЄС;

збереження миру і міжнародної безпеки;

підвищення одноосібної ролі ЄС у визначенні єдиної зовнішньої політики;

створення Підрозділів з планування нової політики і ранньому попередженню з метою аналізу міжнародних подій та вироблення рішень;

введення посади Верховного представника з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки.

СЗППБ стала новим напрямком діяльності ЄС, що розвиває досвід «європейського політичного співробітництва» і передбачають узгодження і здійснення країнами ЄС спільних зовнішньополітичних дій на основі одноголосно прийнятих рішень.

Амстердамський договір (1997 р.) реформував СЗППБ з метою підвищення ефективності її функціонування. Були передбачені такі інституційні новації: - «Загальна Стратегія», можливість «конструктивного утримання» від участі у зовнішньополітичних акціях, посаду Верховного Представника з СЗППБ і додатковий апарат зовнішньополітичного планування у складі Генерального Секретаріату Ради ЄС, а також положення про поступове включення Західноєвропейського союзу і підлеглих йому органів в загальну систему інститутів ЄС.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 534
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
На якому ти курсі ?