Поиск по сайту

4. Військово-стратегічні підходи


Військово-стратегічні підходи як одне з науково-теоретичних джерел геополітики


Деякі дос­лідники зараховують до джерел геополітики військово-стратегічні теорії.

Визнаними авторами таких теорій вважаються Макіавеллі, Клаузевіц, Мольтке та ін.

Так, у роботах М. Макіавеллі висловлені судження про розширення кордонів і приєд­нання нових земель мирним і воєнним шляхом на підставі по­передньої порівняльної оцінки реальної могутності держав, про збереження панування над знову придбаними територіями за допомогою створення колоній, переносу туди столиць і їх ізоляції від впливу сусідніх країн, про створення регіональних воєнно-стратегічних альянсів.

Але найбільш сильний вплив на розробку і поглиблення цих теорій надав американський військово-морський теоретик, історик Альфред Мехен.

У 1890 р. була надрукована його праця "Вплив морської могутності на історію" в якій, Мехен стверджував, що "володіння морем або контроль над ним і користування ним є тепер і завжди були великими факторами в історії світу".

На території світового простору Мехен виділив особливу сферу між 30-ю і 40-ю паралелями - "зону конфлікту", в якій, на його думку, неминуче і незалежно від волі конкретних політиків стикаються інтереси "морської імперії", що контролює океанські простори, і "сухопутної держави", що спирається на континентальне ядро Євразії (Англії та Росії того часу). Морська імперія, щоб вижити, повинна відкинути континентальну державу якомога далі в глиб Євразії; імперії важливо завоювати прибережну територію, поставити під контроль "прибережні нації, для чого потрібно оточити противника кільцем військово-морських баз".

Таким чином, військово-стратегічні теорії внесли в геополітику ідею ключових пунктів і зон, що дозволяють контролювати значні ділянки простору. Спершу ці поняття застосовувалися переважно у військово-морській галузі, потім поширилися в різних сферах людської діяльності, аж до економіки і культури, а зараз, у зв'язку з бурхливим розвитком космічних технологій в галузі оборони, зв'язку, комунікацій і створенням так званого "глобального суспільства", знаходять якісно нового значення.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1064
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация