Поиск по сайту

16. Хаусхофер і теорія «нового європейського порядку»


Хаусхофер і теорія «нового європейського порядку»


Вчення німецького геополітика Карла Хаусхофера, було спрямоване на формування нового європейського порядку з домінуючим становищем Німеччини, яка виступає оплотом Центральної Європи у зв’язку з сприятливими умовами через занепад колишньої могутності Великобританії. Хаусхофер розглядав Схід як головний напрямок німецької експансії. Він був переконаний, що життєвий простір Сходу даровано Німеччині самою долею.

Виходячи з німецьких інтересів на європейському континенті, Хаусхофер сформулював доктрину «Континентального блоку», або осі: Берлін - Москва - Токіо, спрямованого проти англосаксонського світу.

Ця політична лінія отримала назву «Орієнтація на Схід». Орієнтація на Схід припускала об'єднання зусиль трьох держав: Росії, Німеччини та Японії, які мали встановити «Новий Євразійський порядок», змінити континентальний простір всього Світового острову і вивести його з-під впливу «морської сили».

Однак у своїй орієнтації на Схід Хаусхофер не був послідовним. Справа в тому, що в його геополітичній стратегії грав роль не тільки географічний фактор, а й етнічний. Етнічно ж німці були більш близькі до англосаксонського світу, ніж до російського або японського. Німецький расизм приходив в протиріччя з континенталізмом, поділяв народи Євразії. Звідси непослідовність і суперечливість побудов Хаусхофера.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
5  
Користувачів 814
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация