Поиск по сайту

17. Геополітика як геометодологія в працях А. Грабовські, М. Зам’ятіна


Геополітика як геометодологія в працях А. Грабовські, М. Зам’ятіна


Адольф Грабовскі - сучасник і соратник К. Хаусхофера, один із засновників німецької геополітичної школи.

Грабовскі в 1928 р. говорив про геополітику як «метод». У 1930 р. він характеризував її як «науку». А в 1933 р. він категорично стверджує, що «геополітика є методом, а не наукою».

Після війни Грабовскі, поряд з А. Хаусхофером, зробив внесок у переосмислення багатьох положень геополітики і повернення її в академічні рамки. У своїй книзі «Простір, держава та історія», що має програмний підзаголовок «Основи геополітики», він намагається довести, що введення соціального аспекту перетворює геополітику у фундаментальну науку.

У своєму дослідженні Грабовскі виходить насамперед з того, що сучасна геополітика, на відміну від нацистської, є «методом історичного пізнання». Причому в сукупність шляхів пізнання історії входять, на його думку, «як ідеї, так і економіка; як простір, так і клімат і народ; як історичний поділ, так і правова система ...». Однак в якості головного об'єкта геополітичного дослідження Грабовскі виділяє з цього визначення «простір», соціологічний аналіз якого включає в себе всі компоненти даного методу. З «просторової» точки зору повинні розглядатися державний устрій, його внутрішня і зовнішня політика, етнографія, людська психологія, свідомість і т.д.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 831
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация