Поиск по сайту

40. Категорії «місцерозвиток», «Туран» в концепції П. Савицького


Категорії «місцерозвиток», «Туран» в концепції П. Савицького


Євразійський простір Савицький називав «місцерозвитком» або «неповторним географічним середовищем». Він підкреслював, що взаємне пристосування внутрішнього «соціально-історичного існування» в Євразії до її «зовнішнього географічного середовища», їх цілісність, створюють в цьому просторі особливий «місцерозвиток», що спирається на гармонію і стійкість цього середовища.

У теорії Савицького «місцерозвиток» (простір), відчуваючи вплив народів, які його населяють, детермінує форми їх господарської діяльності. Для людства в цілому таким глобальним місцерозвитком виступає вся планета. Більший місцерозвиток (основна територія) включає в себе ряд менших місцерозвитків. На прикладі Євразії, «місцерозвиток» П. М. Савицького виступає як інтегральна форма для багатьох малих місцерозвитків і культурних типів. Вважаючи Росію з усіма її землями, російською культурою, історією і державністю основним сполучним фактором Євразії, Савицький ототожнює її з «Raum» Ф. Ратцеля (простір), Grossraum К. Шмітта (великий простір) і опорними поняттями інших представників континентальної геополітики. Ототожнюючи Росію-Євразію з Хартлендом Макіндера, він писав, що саме в цьому просторі відбувається синтез світової культури й світової історії, що формує неповторне середовище.

У статті «Степ і осілість», розглядаючи російську культуру через призму «туранізму», П.Н. Савицький в цілому позитивно оцінює роль монголо-татар у плані розвитку культури, державності та геостратегії Євразії, що викликало цілком зрозумілу хвилю критики з боку продовжувачів Данилевського, та й усіх російських націоналістів. Він писав, що завдяки монголо-татарам Росія знайшла свою геополітичну самостійність і зберегла свою духовну незалежність від агресивного романо-германського світу. Свою ключову тезу «Без татарщини не було б Росії», Савицький обгрунтовує тим, що монголи в геополітичному та геостратегічному розумінні об'єднали і сформували в єдине ціле численні народи і суспільства, що населяли лісову смугу європейської частини Євразії, і вона складаються з пустель і степів Азіатські території.

У Савицького геополітичний сенс Росії-Євразії виступає як синтез двох реальностей європейського Лісу та азіатського Степу. При цьому такий синтез не є простим накладенням двох геополітичних систем одна на одну, але щось цілісне, оригінальне, що володіє своєю власною мірою і методологією оцінок.

Росія-Євразія не зводиться цілком до Турану. Вона щось більше.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 734
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация