Поиск по сайту

47. Перспективи розвитку світової енергетики


Перспективи розвитку світової енергетики. Енергетична проблема геополітичних відносин


Світова енергетична система знаходиться на роздоріжжі. Поточні глобальні тенденції в постачанні та споживанні енергії є явно нестійкими – нестійкими в екологічному, економічному та соціальному плані.

Найбільш перспективними джерелами енергії є атомна і сонячна; окремо можна говорити про використання енергії водню.

Однак, після використання радіоактивних речовин, на АЕС утворюються високорадіоактивні шлаки, які залишаються протягом сотень років джерелом небезпечного радіоактивного зараження. На сьогодні немає загальновизнаного способу безпечного захоронення цих шлаків.

Якщо збережеться сучасна енергетична модель (використання вуглецевого палива), то в якості палива почнуть використовувати: нафтоносні сланці, бітумінозні породи, важку нафту.

Однак необхідність скорочення викидів вуглекислого газу потребує використання безвуглецевих джерел первинної енергії.

Нова стратегія передбачає використання водню, який можна отримати з природного газу; енергії біомаси; сонячної енергії; ядерного палива: за умови забезпечення необхідного рівня безпеки.

Підводячи підсумок, можна сказати, що в перспективі в системах енергопостачання будуть використовуватися як традиційні, так і нетрадиційні види енергії.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
5  
Користувачів 814
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация