Поиск по сайту

Протокол про створення митного союзу між Австрією та Німеччиною 1931 р. та його основні положення


Протокол про створення митного союзу між Австрією та Німеччиною 1931 р. та його основні положення


Протягом 1929-1931 рр., урядами Австрії та Німеччини у повній таємниці велись перемовини щодо створення «митного союзу» або «митного та економічного альянсу».

Так, 18 та 19 березня 1931 р. на закритих засіданнях урядів цих держав було схвалено протокол щодо положень майбутнього договору про Митний Союзу, який передбачав запровадження спільної митної та економічної політики, створення єдиного митного законодавства, узгодження податкових та акцизних зборів. Слід звернути увагу на те, що до тексту угоди було додано положення, яким передбачалась можливість приєднання інших європейських країн до Митного Союзу, що, на думку професора Орде, повинно було свідчити про бажання представити цю ініціативу радше як вклад до становлення європейської єдності, аніж спробу Німеччини відновити свою гегемонію у Центральній Європі.

Цілком очевидно, що Австрія та Німеччина бажали представити свій економічний проект в руслі загального інтеграційного руху в Європі, та як конкретний крок до «тарифного роззброєння».

Підтвердження цієї точки зору, можна знайти у положенні 1.2. протоколу, відповідно до якого сторони проголосили їх бажання вступити в переговори щодо підписання схожих договорів з будь-якою державою, яка цього забажає. Також, у ст. 9-10 протоколу закріплювалось, що торгівельні зносини з третіми країнами залишаються у сфері компетенції держав-членів митного союзу, хоча й передбачалось, що інтереси іншої сторони не повинні бути порушеними.

Важливим положенням цього документу, стала домовленість щодо уніфікації митного законодавства та гармонізації тарифів (п. 2). Державам-членам також заборонялось стягнення будь-яких мит з експорту та імпорту товарів з іншої держави-члена митного союзу (п. 3.). Також, заборонялося вводити експортні або транзитні обмеження окрім випадків, які могли бути виправданні безпекою та здоров’ям суспільства, або іншими схожими причинами (п. 7).

Незважаючи на усі запевнення, перспектива створення митного союзу між Австрією та Німеччиною була сприйнята Чехословачинною та Францією, як спроба Німеччини повернутися до політики експансіонізму, і була швидко заблокована Францією, завдяки здійснення нею фінансового тиску на Австрію.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 832
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация