Поиск по сайту

Лютнева буржуазно-демократична революція. Двовладдя, його суть


Лютнева буржуазно-демократична революція. Двовладдя, його суть


У лютому 1917 р. в Петрограді та інших великих містах почалися масові страйки і голодні бунти. Дізнавшись про це, цар наказав командувачу Петроградським військовим округом силою припинити безлади. У цьому розпорядженні імператора, яке, по суті, спровокувало подальші події Лютневої революції, проявилося повне нерозуміння ним і його найближчими радниками реальної ситуації в країні. 27 лютого 1917 р. солдати відмовилися стріляти в маніфестацію голодних жінок, і армія перейшла на бік народу. До вечора цього дня весь Петроградський гарнізон повстав, міністри та інші сановники розбіглися і поховалися, Російська монархія з її величезним бюрократичним апаратом і 12-мільйонною армією розвалилася в один день.

27 лютого 1917 р. на засіданні Думи був створений Тимчасовий комітет Державної Думи, а 2 березня утворено Тимчасовий уряд, який мав до скликання Установчих зборів здійснювати виконавчо-розпорядчі функції. Так як повноваження Тимчасового уряду не були визначені, він фактично став і законодавчим органом країни. 2 березня 1917 р. Микола II підписав Маніфест про зречення від престолу на користь свого брата Михайла, який не наважився прийняти російську імператорську корону. З самодержавством в Росії було покінчено.

Уже в ході загального політичного страйку робітники Петрограда з досвіду революції 1905-1907 рр. приступили до створення революційної влади у формі Рад робітничих депутатів. 27 лютого відбулися вибори в Петроградську Раду, яка невдовзі об’єдналася з Радою солдатських депутатів. Під тиском мас Ради діяли як революційна влада. Петроградська Рада видала Наказ № 1, який підпорядкував Петроградський військовий гарнізон керівництву Петроградської Ради і облишив офіцерів і Думський комітет можливості використовувати армію для придушення революції.

Таким чином, в Петрограді встановилося двовладдя: Тимчасовий уряд, у якого спочатку не було влади, і Рада робітничих і солдатських депутатів, яка мала реальну владу, але не мала чіткої програми дій. Поступово реальна влада стала переходити до Тимчасового уряду, що в більшості пояснювалося поведінкою керівництва Рад. Закінчилося двовладдя як нестійка рівновага сил між Тимчасовим урядом і Петроградською Радою 3 липня 1917 р., коли військами Тимчасового уряду була розстрілена демонстрація під радянськими гаслами.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 745
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация