Поиск по сайту

Концепція освіченого правління Вольтера


Концепція освіченого правління Вольтера


Спершу Вольтер був прихильником освіченого абсолютизму. «Найщасливіше суспільство людей коли цар - філософ. Добрий король є найкращий подарунок, якого небо може дати землі». Від царя-філософа Вольтер чекав захисту освіти і просвітителів, боротьби з забобонами, ліквідації феодальних привілеїв, сприяння економічному прогресу.

До кола освічених монархів Вольтер відносив, поруч із Фрідріхом II, і Катерину II, яку називав своєю істинною героїнею. Але життя довело ілюзорність цих надій. У скорім часі і сам Вольтер відійшов від подібних сподівань. Усе це та багато іншого дають достатньо підстав визнати Вольтера прихильником освіченого абсолютизму.

З іншого боку, мислитель уже у філософських листах 1733 р. висловлював велику повагу до англійської конституції. До цієї конституції думка Вольтера зверталася неодноразово. Так, на початку 1760-х років у його творах з явились ідеї обмеження королівської влади і народного представництва, пропаганда англійського порядку як такого, що забезпечує громадянську і політичну свободу.

Філософ захоплено характеризував усю англійську політико-правову систему. «Найкращі закони - в Англії: правосуддя, відсутність свавілля, відповідальність службових осіб за порушення свободи громадян, право кожного висловлювати свою думку усно й письмово» і т. ін.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 1028
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация